Skip to main content
Rijkdom van karakter
Rijkdom van karakter

God schiep diversiteit! Daarmee heeft Hij ons geweldig gezegend.

Bijbel
Bijbel

De Statenvertaling is nog steeds van grote waarde voor en van invloed op onze samenleving.

Bijbel in Gewone Taal
Bijbel in Gewone Taal

De Bijbel in Gewone Taal is een nieuwe vertaling van de Bijbel vanuit de grondteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap….