Skip to main content
Gaming: organisatieverandering met spelsimulaties
Gaming: organisatieverandering met spelsimulaties

Gaming: Organisatieverandering met spelsimulaties is bedoeld voor leidinggevenden, staffunctionarissen, veranderaars en….

Meer door minder in het publieke domein
Meer door minder in het publieke domein

De publieke sector van Nederland moet beter presteren met een kleiner budget.

Praktijkboek intervisie
Praktijkboek intervisie

Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor persoonlijke en professionele groei.

De strategische revolutie
De strategische revolutie

We leven in een chaotische tijd en het heeft er alle schijn van dat de wereld ongeordend zijn weg zoekt.

Seksualiteit
Seksualiteit

In deze uitgave in de reeks ZorgBasics staat seksualiteit centraal.

Spanning in en rond organisaties
Spanning in en rond organisaties

Door economische en politieke ontwikkelingen staat menige organisatie onder druk.

Leiders over veranderen
Leiders over veranderen

Wat staat er bovenaan de veranderagenda van Nederlandse topmanagers en topadviseurs? Wat zijn de topics en trends op het….

Aldus sprak Zarathoestra
Aldus sprak Zarathoestra

De ideeën van Friedrich Nietzsche oefenen een grote invloed uit op het gedachtenleven van onze tijd.

Vitale organisatiestrategie
Vitale organisatiestrategie

In elke strategie spelen naast rationele en objectieve factoren ook emotionele en subjectieve elementen een belangrijke….

Controlling & auditing in de praktijk 97 - Fraudebeheersing
Controlling & auditing in de praktijk 97 - Fraudebeheersing

De gemiddelde organisatie overkomt eens per vijf jaar een fraude met materiële gevolgen.