Skip to main content
Burgerkracht met burgermacht
Burgerkracht met burgermacht

Nederland verbouwt de verzorgings-en verzekeringsstaat fundamenteel.

Eerst buurten, dan zorgen
Eerst buurten, dan zorgen

Overal in Nederland zijn de afgelopen jaren zelfsturende teams van Buurtzorg aan het werk gegaan met als doel de cliënt….

Cultuurbepaalde communicatie
Cultuurbepaalde communicatie

Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe je de dialoog met de ander kunt verbeteren.

Dialoog
Dialoog

De logopedist draagt bij aan het participeren van mensen in het dagelijks leven.

Arbeid in crisis
Arbeid in crisis

De economische crisis gaat niet ongemerkt aan de arbeidsmarkt voorbij.

De boete in balans
De boete in balans

Sinds 2000 beschikken de financiële toezichthouders, de AFM en DNB, over de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op….

Agogisch begeleiden vanuit therapeutische modellen
Agogisch begeleiden vanuit therapeutische modellen

In Agogisch begeleiden vanuit therapeutische modellen komen verschillende therapeutische modellen aan de orde zoals psychoanalyse,….

Management en organiatie voor het mbo
Management en organiatie voor het mbo

Management en organisatie voor het mbo sluit aan bij de 'Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo', zoals….

Handboek personeelswerk
Handboek personeelswerk

Handboek personeelswerk behandelt een groot aantal onderwerpen waarvan iedereen die zich met personele zaken bezighoudt….

Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs
Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs biedt een grondige inleiding in het oplossingsgerichte denken.