Skip to main content
Meester over meester?
Meester over meester?

Nogal wat onderwijsmensen voelen zich steeds meer overspoeld door regels, niet alleen vanuit de onderwijsoverheid zelf,….

(Psycho)motorische begeleiding bij kinderen
(Psycho)motorische begeleiding bij kinderen

De visie op psychomotorische begeleiding bij kinderen is de voorbije tien jaar aanzienlijk geëvolueerd.

Ontwikkelingshulp faalt
Ontwikkelingshulp faalt

Zal de falende ontwikkelingshulp uit het slop geraken als de civiele maatschappij gaat participeren in de totstandkoming….

Gezin en school
Gezin en school

Door de versnelde diversiteit van onze samenleving en samenlevingsvormen is de thuissituatie voor vele kinderen en jongeren….

Een andere kijk op diversiteit
Een andere kijk op diversiteit

De Vlaamse Onderwijsraad organiseerde een eigenzinnige seminariereeks over diversiteit, met minder evidente en soms controversiële….

Internationale Politiek 1815-2004 / 2 (1945-2004)
Internationale Politiek 1815-2004 / 2 (1945-2004)

Deze uitgave, in twee boekdelen, wil een antwoord bieden op een tweeledige uitdaging.

Blijven leren: de toekomst!
Blijven leren: de toekomst!

Afgelopen decennia is er heel wat geïnvesteerd in het leren van volwassenen.