Skip to main content

Privacy-verklaring

Boogsy werkt privacy-vriendelijk en volgens de principes privacy-by-design en privacy-by-default. Er worden slechts voor twee doelen persoonsgegevens verwerkt:

  1. Het tegengaan van misbruik en/of overlast;
  2. Het verzenden van prijs-alarmen op verzoek.

Om misbruik en overlast tegen te gaan, wordt uw IP-adres vastgelegd als u de website verlaat naar een van de vermelde e-bookverkopers. Die verkopers stellen het namelijk niet op prijs als zogenaamde "bots" of "crawlers" via Boogsy naar hun site worden geleid. IP-adressen die gebruikelijke activiteit vertonen, worden automatisch na 24 uur gewist. IP-adressen die onverklaarbaar (niet menselijk) veel links volgen, worden geblacklist.

Daarnaast biedt Boogsy de mogelijkheid om automatisch een e-mail te ontvangen als de prijs van uw favoriete boek onder een bepaald bedrag zakt. Om te voorkomen dat kwaadwillende bezoekers een ander bedelven onder zulke e-mails, wordt daarbij het IP-adres opgeslagen en vermeld in de e-mail. Om de e-mail te kunnen bezorgen, wordt natuurlijk ook uw e-mailadres opgeslagen. Zowel het IP-adres als het e-mailadres worden versleuteld met cryptografische technieken opgeslagen. Daardoor zijn de gegevens onbruikbaar in geval van bijvoorbeeld diefstal.

Deze verwerkingen vinden hun grondslag in het gerechtvaardigd belang om Boogsy en haar partners te beschermen tegen misbruik (blacklist), dan wel toestemming (prijs-alarm).

Boogsy verstrekt geen gegevens aan derden. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van Google's statistische software Analytics (of die van vergelijkbare aanbieders).