Skip to main content

Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

Sociaal Memo juli 2019
Sociaal Memo juli 2019

In deze kernachtige samenvatting vindt u alle belangrijke feitelijke gegevens die u als professional op het gebied van sociale….

De Wet werk en zekerheid
De Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) stuitte al voor haar invoering op forse kritieken.

Wetgeving gemeentelijk sociaal domein
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein

Deze uitgave geeft u als gemeenteambtenaar snel inzicht in alle belangrijke wetten en regelingen rondom sociale zekerheid.

PS-special - Wonen en werken over de grens
PS-special - Wonen en werken over de grens

Bij emigratie van Nederland naar Duitsland komen naast praktische zaken veel wettelijke vraagstukken kijken.

Belastingwetten 2019
Belastingwetten 2019

Met Pocket Belastingwetten heeft u alle belangrijke per januari 2019 geldende wetgeving bij de hand.

Praktische informatie over Sociale zekerheid
Praktische informatie over Sociale zekerheid

Weinig is zo veranderlijk als sociale zekerheid in Nederland.

Boom Basics - Ontslagrecht
Boom Basics - Ontslagrecht

In dit deel uit de Boom Basics-reeks staat het ontslagrecht centraal, inclusief de meest recente wijzigingen in de Wet werk….

De bijstand in praktijk
De bijstand in praktijk

Deze uitgave is geschreven voor iedereen met interesse in de Participatiewet (PW).

Sociaal Memo
Sociaal Memo

Weinig is zo veranderlijk als wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland.

Wetgeving gemeentelijk sociaal domein
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein

Deze uitgave geeft u als gemeenteambtenaar snel inzicht in alle belangrijke wetten en regelingen rondom sociale zekerheid.

Sociaal Memo
Sociaal Memo

Stuit u in uw werk regelmatig op kwesties omtrent de sociale zekerheid in Nederland? Met dit Memo grijpt u nooit mis.

Sociaal Memo
Sociaal Memo

In dit handige naslagwerk vindt u alle relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel,….

Tekst & Commentaar - Socialezekerheidsrecht
Tekst & Commentaar - Socialezekerheidsrecht

Bent u als jurist in de praktijk dagelijks bezig op het gebied van socialezekerheidsrecht? Met de zesde druk van Tekst &….

Sociaal Memo Actueel november 2018
Sociaal Memo Actueel november 2018

Sociale zekerheid in Nederland staat geen dag stil.

Sociaal memo arbeidsongeschiktheid & zorg
Sociaal memo arbeidsongeschiktheid & zorg

In dit memo vindt u alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland, met betrekking….

Monografieën 73 - De Participatiewet
Monografieën 73 - De Participatiewet

Deze uitgave buigt zich over het vraagstuk hoe grondrechten en een bijstandsuitkering verband houden met elkaar.

De WW en nieuwe sociale risico's
De WW en nieuwe sociale risico's

Veel meer dan vroeger worden werkenden geconfronteerd met zorgtaken en geacht zich constant te scholen teneinde inzetbaar….

Socialezekerheidsrecht
Socialezekerheidsrecht

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied.

Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit een internationaal perspectief
Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit een internationaal perspectief

In het afgelopen decennium is het Nederlandse socialezekerheidsstelsel in belangrijke mate veranderd.

Wetgeving sociaal juridische dienstverlening / 2011-2012
Wetgeving sociaal juridische dienstverlening / 2011-2012

Wetgeving Sociaal Juridische Dienstverlening is een tweedelige wettenbundel voor de SJD-opleiding en omvat relevante wetgeving….

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) geldt alleen nog voor mensen die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden….

Sdu wettenverzameling arbeidsrecht / 2012
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht / 2012

De Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van het arbeidsrecht afgestemde selectie van wet-….

Sociaal memo kind en gezin / 2011
Sociaal memo kind en gezin / 2011

Sociaal Memo Kind & Gezin 2011 beschrijft op kernpunten de in Nederland geldende relevante weten regelgeving voor kinderen….

Wet op de maatschappelijke ondersteuning
Wet op de maatschappelijke ondersteuning

Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking getreden.

Wetgeving gemeentelijke sociale zekerheid / 2014-2
Wetgeving gemeentelijke sociale zekerheid / 2014-2

Deze bundel biedt een overzicht van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van de sociale….

Schulden en inkomen
Schulden en inkomen

Schulden en inkomen is een inleiding in de wetgeving op het gebied van onder andere de Wet schuldsanering natuurlijke….

Wetgeving WWB financiering / 2012
Wetgeving WWB financiering / 2012

De financïele verantwoordelijkheid van Gemeenten voor de uitvoering van de sociale zekerheid is met de inwerkingtreding….