Skip to main content

Staats- en bestuursrecht

Faillissement en beslag bij vastgoedtransacties
Faillissement en beslag bij vastgoedtransacties

Als advocaat, (kandidaat-)notaris of jurist in de vastgoedpraktijk wilt u faillissements- en beslagrisico's graag uit de….

Tekst & Commentaar - Gemeentewet Provinciewet
Tekst & Commentaar - Gemeentewet Provinciewet

In deze titel vindt u bondig commentaar en direct toepasbare uitleg bij de Gemeentewet, Provinciewet én de Wet gemeenschappelijke….

Handboek Omgevingswet in de praktijk
Handboek Omgevingswet in de praktijk

1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking.

Tekstuitgave - Regelgeving Ruimtelijke Ordening
Tekstuitgave - Regelgeving Ruimtelijke Ordening

Deze tekstuitgave verschaft u een actueel overzicht van de meest actuele wetten en regels op het dynamische speelveld van….

Tekstuitgave Pacht/Wetgeving landelijk gebied 2019/2020
Tekstuitgave Pacht/Wetgeving landelijk gebied 2019/2020

Deze tekstuitgave bundelt voor u alle actuele wetteksten omtrent het agrarisch recht en de inrichting van landelijk gebied.

Tekst & Commentaar: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Tekst & Commentaar: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze éénmalige uitgave van Tekst & Commentaar over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt u helder….

Grip op datalekken
Grip op datalekken

Een datalek is een nachtmerrie voor iedere persoon of bedrijf.

Tekst & Commentaar - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Tekst & Commentaar - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De korte, heldere commentaren in deze uitgave helpen u snel antwoord te vinden op tal van vragen over de Wabo en de uitvoeringsregelgeving.

Tekst & Commentaar - Bouwrecht
Tekst & Commentaar - Bouwrecht

Houdt u zich als jurist in uw dagelijkse praktijk of studie bezig met het bouwrecht? Dan is Tekst & Commentaar Bouwrecht….

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier

In dit zakboek vindt u de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten.

Staat en recht 45 - Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie
Staat en recht 45 - Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie

Wanneer is de overheid aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan de burger? En in hoeverre….

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2019
Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2019

Bent u werkzaam binnen het werkveld van het milieurecht? En houdt u zich daarbinnen bezig met de toepassing van het algemeen….

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier

In het Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2019 vindt u actuele en betrouwbare informatie over veel voorkomende misdrijven….

Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier
Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier

Dit zakboek is een onmisbare hulp bij uw dagelijkse opsporingswerkzaamheden.

Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet
Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

Om de vernietiging van de aarde tegen te gaan is duurzame gebiedsontwikkeling vereist.

Raad zonder raadgevers?
Raad zonder raadgevers?

De Gemeentewet is sinds het dualisme op diverse fronten aangepast om de controlerende positie van de gemeenteraad te versterken.

Recht en Praktijk - Vastgoedrecht 10 - De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter
Recht en Praktijk - Vastgoedrecht 10 - De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter

Dit proefschrift biedt een uitvoerig overzicht van het recht van erfpacht in Nederland.

Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen
Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen

Deze titel bevat een actueel en compleet overzicht van de belangrijkste thema#s op het terrein van het privaatrechtelijk….

Recht en Praktijk-Staats- en Bestuursrecht 7 - De gewone rechter en de bestuursrechtspraak
Recht en Praktijk-Staats- en Bestuursrecht 7 - De gewone rechter en de bestuursrechtspraak

Hoe is de taakverdeling tussen de gewone rechter (de burgerlijke rechter en de strafrechter) en de bestuursrechter geregeld?….

De strijd om schaarse vergunningen
De strijd om schaarse vergunningen

Dit boek vormt een praktisch kompas door vergunningland.

Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht
Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht

In deze 10e druk vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht.

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat

Het handboek Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed….

Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019
Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019

Bent u als ambtenaar werkzaam bij de Rijksoverheid of bij een decentrale overheid? Deze praktische gids geeft u een compleet….

Formeren anno 2017
Formeren anno 2017

Formeren anno 2017 is de boekuitgave van de officiële evaluatie van de kabinetsformatie van 2017, geschreven mede op basis….

Verdragenrecht
Verdragenrecht

In deze mastermonografie vindt u een complete en actuele weergave van het verdragenrecht: de belangrijkste regels, jurisprudentie….

Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 2019
Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 2019

Wilt u uw zaken beter en sneller afhandelen? Houd dan dit zakboek bij de hand.

Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2019/1
Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2019/1

Bent u werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid? Deze uitgave bevat een compleet….

Handboek Recht voor de culturele sector
Handboek Recht voor de culturele sector

Bent u ontwerper, creatief ondernemer of student binnen de culturele sector? Dan zult u vroeg of laat te maken krijgen met….

25 jaar Awb In eenheid en verscheidenheid
25 jaar Awb In eenheid en verscheidenheid

De Algemene wet bestuursrecht viert 1 januari 2019 haar zilveren jubileum.