Skip to main content

Recht

Tekstuitgave Jeugdwet
Tekstuitgave Jeugdwet

De Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgevingMet ingang van 1 januari 2015 is het stelsel van ondersteuning, hulpen….

Beroepsgeheim en verschoningsrecht
Beroepsgeheim en verschoningsrecht

Deze uitgave biedt inzicht in alle aspecten rond het beroepsgeheim en het verschoningsrecht, en focust daarbij op een….

Algemene wet bestuursrecht / 2011
Algemene wet bestuursrecht / 2011

Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht is een combinatie van een boek en een online uitgave waarin de Algemene wet….

Inleiding in het Nederlandse recht
Inleiding in het Nederlandse recht

Inleiding in het Nederlandse recht is sinds vele jaren een toonaangevend studieboek, dat met name op universiteiten en….

Recht in geding
Recht in geding

In de periode 2011 2013 organiseerde de sectie rechtsgeleerdheid van de afdeling letterkunde van de Koninklijke Nederlandse….

Evaluatie wet justitiele en strafvorderlijke gegevens
Evaluatie wet justitiele en strafvorderlijke gegevens

De in 2004 ingestelde Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) regelt de verwerking (beheer en verstrekking)….

Praktijkgericht juridisch onderzoek
Praktijkgericht juridisch onderzoek

In een praktijkgericht juridisch onderzoek dienen zowel het recht als de sociale werkelijkheid onderzocht te worden.

Teksten & toelichting wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) / 2012
Teksten & toelichting wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) / 2012

Teksten en toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bevat een voor de vrije beroepsbeoefenaar….

ICT in de rechtspraktijk
ICT in de rechtspraktijk

InhoudIn korte tijd is de computer een onmisbaar hulpmiddel voor juristen geworden.

Basisboek recht / Uittreksel
Basisboek recht / Uittreksel

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Basisboek recht' (2e druk; ISBN 9789059310704 ) van Lydia Janssen.

Jurisprudentie telecommunicatierecht / 2011/2012
Jurisprudentie telecommunicatierecht / 2011/2012

In deze uitgave worden uitspraken besproken welke betrekking hebben op het gebruik van etherfrequenties.

Juridische vaardigheden
Juridische vaardigheden

Van beginnende universitaire rechtenstudenten wordt aangenomen dat zij al beschikken over een bepaalde basis van studie-,….

Bestuursrecht en ICT
Bestuursrecht en ICT

De Nederlandse overheid wordt een digitale overheid.

Automatisch contracteren
Automatisch contracteren

Bij het aangaan van overeenkomsten wordt intussen op grote schaal gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen.

Mediation in de praktijk
Mediation in de praktijk

Mediation in de praktijk biedt een kennismaking met mediation als alternatieve vorm van conflictoplossing en een oriëntatie….

Grondslagen van het recht / 3 Vaardigheden
Grondslagen van het recht / 3 Vaardigheden

In de nieuwe opzet van het universitaire onderwijs ligt een grote nadruk op het aanleren van vaardigheden.

Focus in de opsporing
Focus in de opsporing

In 2005 verscheen het Evaluatierapport van de Commissie- Posthumus naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord.

Nederlands recht begrepen
Nederlands recht begrepen

Nederlands recht begrepen maakt hbo-studenten op een praktische en toegankelijke manier vertrouwd met het recht.

Vaardig met arbeidsrecht / De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
Vaardig met arbeidsrecht / De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

Deze geheel herziene druk is aangepast aan recente ontwikkelingen zoals de nieuwe kantonrechtersformule en de discussie….

De kleine gids spelregels uit de gemeentewet
De kleine gids spelregels uit de gemeentewet

De Kleine Gids Spelregels uit de Gemeentewet is een praktisch boek voor iedereen die meer wil begrijpen van hoe het lokale….

Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk
Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk

Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk biedt een handleiding voor het schrijven van effectieve teksten in een juridische….

Advocaten en mediation naast rechtspraak: attitude en ervaringen
Advocaten en mediation naast rechtspraak: attitude en ervaringen

Advocaten en mediation naast rechtspraak: attitude en ervaringen is een rapport van het Landelijk Bureau Mediation naast….

Grondslagen van het recht  / 4 Materialen
Grondslagen van het recht / 4 Materialen

In deze reeks verschenen Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen, Achtergronden, Vaardigheden, Materialen.

Uitleg van notariële akten
Uitleg van notariële akten

Op 5 juni 2014 vond in Paushuize te Utrecht het symposium Uitleg van notariële akten plaats.

Distributie van software
Distributie van software

Dit boek behandelt enkele juridische aspecten van softwaredistributieovereenkomsten .

Rechtspleging en rechtsbescherming
Rechtspleging en rechtsbescherming

Een leeropdracht als Rechtspleging nodigt uit tot bont geschakeerd onderzoek.

Uittreden
Uittreden

UvA/ oratie faculteit voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen van donderdag 8 april 2010 om 14.