Skip to main content

Recht

De kleine Hoge Raad voor Dummies
De kleine Hoge Raad voor Dummies

Dit boekje vertelt over de Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land op het gebied van het civiel-, straf- en belastingrecht.

Boom Basics - Boom Basics Privacyrecht
Boom Basics - Boom Basics Privacyrecht

Privacyrecht wordt gebruikt als overkoepelende term voor regels die op enigerlei wijze raken aan de persoonlijke levenssfeer….

Boom Basics - Advocatentuchtrecht
Boom Basics - Advocatentuchtrecht

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied.

Monografieen BW - Het nieuw BW overzee
Monografieen BW - Het nieuw BW overzee

In deze titel staan de verschillen tussen het nieuwe BW overzee en het Nederlandse BW centraal.

Advocatenmemo
Advocatenmemo

Bespaar uzelf als advocaat het dagelijkse zoekwerk met dit handige memo.

Veteranen
Veteranen

Het Nederlandse veteranenbeleid is omvangrijk.

De Notariswet
De Notariswet

In dit handboek maakt de lezer op grondige wijze kennis met de taak en functie van de notaris in de moderne samenleving.

De grenzen voorbij
De grenzen voorbij

Maken ontwikkelingen als globalisering en digitalisering een herwaardering van de nationale staat als primaire bron van regelgeving….

Ars notariatus 169 - Werken aan het notarieel tekort
Ars notariatus 169 - Werken aan het notarieel tekort

In deze bundel vindt u een nauwgezette beschrijving van de wijze waarop het notariaat in heden en verleden aan de eigen kwaliteit….

Boom Basics - Boom Basics Omgevingsrecht
Boom Basics - Boom Basics Omgevingsrecht

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied.

Voorkom ruzie bij de kist
Voorkom ruzie bij de kist

De erfenis is niet zelden een bron van familieconflicten en daarbij heb je een van je grootste erfgenamen, de fiscus, niet….

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed
Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed

Het is makkelijk om de samenhang uit het oog te verliezen in de privaatrechtelijke aspecten rondom vastgoed.

Justitiële interventies
Justitiële interventies

Justitiële interventies is het laatste deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties….

(HR-)Management in de rechtspraktijk
(HR-)Management in de rechtspraktijk

Management van professionals is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering binnen professionele organisaties.

Software Agents, Surveillance, and the Right to Privacy
Software Agents, Surveillance, and the Right to Privacy

Bart Schermer onderzoekt het gebruik van zelfdenkende computerprogramma's zogehete Software agents ten behoeve van nationale….

Recht voor beginners
Recht voor beginners

Elke jurist kent het fenomeen : zodra de mensen rondom jou weten dat je iets kent van recht, overstelpen ze je met vragen….

Ars notariatus 164 - Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?
Ars notariatus 164 - Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?

De notaris oefent met de rechter, de officier van justitie, advocaat en de gerechtsdeurwaarder een spilfunctie uit als….

Elektronisch contracteren
Elektronisch contracteren

Overeenkomsten worden steeds vaker gesloten via websites of door uitwisseling van e-mail.

De rechten van iedere Nederlander
De rechten van iedere Nederlander

Welke rechten heb je als Nederlander? Moet je je altijd kunnen identificeren? Als je een abonnement wilt opzeggen, hoe….

Juridische PR
Juridische PR

De media spelen tegenwoordig een grote rol bij juridische geschillen.

Een ongemakkelijke verantwoordelijkheid
Een ongemakkelijke verantwoordelijkheid

De kwantitatieve doelen van het Klimaatverdrag en het Kyoto Protocol om emissies van broeikasgassen te beperken zijn volgens….

Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator 4e druk
Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator 4e druk

Deel 2 in Mediationreeks behandelt de gesprekstechnieken die de mediator kan hanteren.

Sdu Commentaar Vermogensrecht 2010-2011
Sdu Commentaar Vermogensrecht 2010-2011

Artikelsgewijs commentaar op wet- en regelgeving op het gebied van vermogensrecht (boek 3, 5, 6, 7 en 7A en aanverwante….

Geschiedenis van het familierecht
Geschiedenis van het familierecht

In onze westerse beschaving is de familie nog steeds de vaste kern van waaruit morele waarden worden verspreid, financi….

Wikken en wegen
Wikken en wegen

Binnen een steeds complexere gezondheidszorg moet voortdurend een evenwicht worden gevonden tussen de belangen van de….

De waarde van smartengeld
De waarde van smartengeld

De Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 8 oktober 2012 voor de….

Voor Dummies - Brood bakken voor Dummies
Voor Dummies - Brood bakken voor Dummies

Brood is eigenlijk niet meer dan bloem, water, rijsmiddel en wat zout.

Basisboek Recht / Deel Bronnenboek
Basisboek Recht / Deel Bronnenboek

Basisboek recht is een inleiding in het recht.

Grondslagen van partneralimentatie
Grondslagen van partneralimentatie

Sinds de invoering van ons huidige partneralimentatierecht in 1971 is hierover in Nederland een voortdurende discussie….