Skip to main content
Wat zeggen die cijfers eigenlijk?
Wat zeggen die cijfers eigenlijk?

Als bestuurder, toezichthouder, adviseur of ondernemer wordt er van je verwacht dat je de financiële cijfers kunt lezen….

Toekomstverkennen
Toekomstverkennen

Voor bedrijven is het van levensbelang nu al met de toekomst bezig te zijn.

De kleine Agile voor Dummies
De kleine Agile voor Dummies

De kleine Agile voor Dummies behandelt stap voor stap alle technieken van agile projectmanagement en maakt het mogelijk….

Basisboek MVO
Basisboek MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft een prominente plaats ingenomen in de dagelijkse praktijk van veel….

De weg naar tevredenheid
De weg naar tevredenheid

Uit onderzoeken blijkt dat hoe meer tevreden "de mens' is, des te productiever, succesvoller, gezonder en socialer hij/zij….

Vind je aan/uit-knop
Vind je aan/uit-knop

Plezier hebben en effectief zijn in wat je doet, geeft je energie.

Business Bibliotheek - Versnellen!
Business Bibliotheek - Versnellen!

Niets is moeilijker in een bedrijf dan je concentreren op groei en consolidatie, maar tegelijk alert blijven op nieuwe….

Een stukje vertrouwen
Een stukje vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijk sleutelbegrip voor iedereen die werkt.

Spreken met impact
Spreken met impact

Handboek voor effectieve (non-)verbale beïnvloeding Communicatie is een van de belangrijkste aspecten van je werk.

De ontdekking van de toekomst
De ontdekking van de toekomst

Dit boek verkent de technologische ontwikkelingen die de wereld de komende decennia zullen veranderen.