Skip to main content

Welzijnswerk

Digivaardig sociaal werk
Digivaardig sociaal werk

Dit boek helpt professionals in het sociaal domein om vorm te geven aan de digitale transitie, en om hun functie eigentijds….

Handboek Welzijn op Recept
Handboek Welzijn op Recept

Dit handboek laat zien waarom de methode Welzijn op Recept essentieel is om de beste zorg te leveren.

Hulp bij armoede
Hulp bij armoede

Dit boek bevat de resultaten en kennis van zes jaar onderzoek door het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van….

Inclusief
Inclusief

Mensen met (functie)beperkingen komen vaak drempels tegen bij hun streven om deel te nemen aan de samenleving.

Handboek online hulpverlening
Handboek online hulpverlening

Hulpverlening via internet is laagdrempelig, effectief en bereikt nieuwe doelgroepen.

Hulpverlening Aan Jeugd En Gezin
Hulpverlening Aan Jeugd En Gezin

Het gezin en de familie nemen in het leven van adolescenten een zeer belangrijke plaats in.

Beschermjassen
Beschermjassen

Wat heeft een hulpverlener nodig om intercultureel competent te zijn?Welke invloed heeft zijn persoonlijke achtergrond….

Dichterbij
Dichterbij

De praktijk van sociale professionals verandert sterk, onder andere door de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl.

Dynamiek en diagnose
Dynamiek en diagnose

In het sociaal werk gaat het over mensen.

Begeleiden voor iedereen
Begeleiden voor iedereen

Het idee van coachen heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een manier van begeleiden die bij uitstek gericht is op de….

Werken in dialoog
Werken in dialoog

Mensen gebruiken de dialoog in hun dagelijkse gesprekken.

De kunst van het transformeren / 2 Gezamenlijk op weg naar nieuwe zorg voor jeugd
De kunst van het transformeren / 2 Gezamenlijk op weg naar nieuwe zorg voor jeugd

Per 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Basisboek / Sociaal werk
Basisboek / Sociaal werk

De sociaal werker houdt zich bezig met sociaal gedrag en sociale verhoudingen.

Handboek schuldhulpverlening
Handboek schuldhulpverlening

Maatschappelijk werkers worden steeds vaker geconfronteerd met cliënten met financiële problemen.

Transformeren om te overleven in de zorg (E-boek - ePub formaat)
Transformeren om te overleven in de zorg (E-boek - ePub formaat)

De toekomst van onze gezondheidszorg onder de loep;;;Uitdagingen en mogelijkheden voor iedereen binnen de zorg Technologische….

Methodiek Sociaal Juridische Dienstverlening / Deel Uittreksel
Methodiek Sociaal Juridische Dienstverlening / Deel Uittreksel

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Methodiek Sociaal Juridische Dienstverlening' (3e druk; ISBN 9024414695….

Casemanagement
Casemanagement

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Casemanagement ' (4e druk; ISBN 902323944X ) van Nora van Riet en….

Werk(en) met betekenis
Werk(en) met betekenis

De samenleving is voortdurend in beweging.

Weet Wat Je Doet
Weet Wat Je Doet

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Weet wat je doet: Theorie en praktijk van de beroepshouding bij begeleiden'….

Methodisch handelen inzichtelijk
Methodisch handelen inzichtelijk

Methodisch handelen lijkt een vanzelfsprekende basisvaardigheid voor professionele hulpverleners.

Zorgnetwerken voor clienten met meervoudige problemen
Zorgnetwerken voor clienten met meervoudige problemen

Hoe kunnen professionals onder regie van gemeenten en zorgverzekeraars zorgnetwerken bouwen waarin cliënten met meervoudige….

Opgelet!
Opgelet!

Door de grote maatschappelijke veranderingen is signaleren als taak steeds belangrijker geworden in het sociaal werk.

Over leven na geweld
Over leven na geweld

Als ze haar ogen sluit ziet ze alles weer voor zich.

Sterk Met Een Vitaal Netwerk
Sterk Met Een Vitaal Netwerk

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben professionals in de hulp- en dienstverlening de….

Diagnostiek En Planning In De Hulp- En Dienstverlening
Diagnostiek En Planning In De Hulp- En Dienstverlening

Of je nu met kinderen in een buurthuis werkt, of met vluchtelingen, bejaarden of psychiatrische patiënten in een residentiële….

Rapporteren In De Hulp- En Dienstverlening
Rapporteren In De Hulp- En Dienstverlening

Hulp- en dienstverleners moeten regelmatig rapporteren, bijvoorbeeld om de voortgang van de hulpverlening vast te leggen,….

De Jeugdprofessional in ontwikkeling
De Jeugdprofessional in ontwikkeling

De organisatie van de jeugdzorg is veranderd.

Muzisch-Agogische Methodiek / Deel Uittreksel
Muzisch-Agogische Methodiek / Deel Uittreksel

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Muzisch-agogische methodiek (5e druk; ISBN 9789046900758) van D.

Casemanagement
Casemanagement

Steeds meer mensen met een complexe hulpverleningsproblematiek dreigen als pionnen tussen instellingen heen en weer geschoven….