Skip to main content

Algemene sociale wetenschappen

Criminologie en strafrecht
Criminologie en strafrecht

Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beiden aan de rechtenfaculteit worden….

Psychiatrie voor SPH
Psychiatrie voor SPH

Het werkveld van de SPH'er is boeiend en divers.

Risks in the Making
Risks in the Making

Aids genetische manipulatie stamceltransplantaties.

Getting by in Europe's Urban Labour Markets
Getting by in Europe's Urban Labour Markets

Deze dissertatie onderzoekt twee belangrijke sociale veranderingen die Europese steden in de laatste twee decennia hebben….

The Family in Question
The Family in Question

In hoeverre allochtonen vrij zijn hun cultuur te uiten in de multiculturele samenleving staat bijna dagelijks ter discussie….

Gender, generations and the family in international migration
Gender, generations and the family in international migration

Family-related migration is moving to the centre of political debates on migration, integration and multiculturalism in….

Acquisition and Loss of Nationality|Volume 2: Country Analyses
Acquisition and Loss of Nationality|Volume 2: Country Analyses

Nationaliteit en burgerschap zijn recent in verschillende Europese landen een omstreden beleidsveld geworden.

Social Control And Justice
Social Control And Justice

Crimmigration consists of the letter and practice of laws and policies at the intersection of criminal law and immigration….

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen
Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe de overheid het leefklimaat in justitiële inrichtingen op zodanige wijze kan vormgeven….

Northeast migrants in Delhi
Northeast migrants in Delhi

Receives accolades by the ICAS 8 Committee 2013 Northeast Migrants in Delhi: Race, Refuge and Retail is an ethnographic….

Democratische deugden
Democratische deugden

Naar aanleiding van het kwaad dat in de Tweede Wereldoorlog is geschied gaat het - naar de woorden van de Italiaanse schrijver….

Modes of Migration Regulation and Control in Europe
Modes of Migration Regulation and Control in Europe

In Europa is migratie een heet politiek hangijzer vooral als het gaat om de komst van asielzoekers en illegale arbeidsmigranten.

Modes of Migration Regulation and Control in Europe
Modes of Migration Regulation and Control in Europe

Onderzoek naar effectiviteit van Europese maatregelen ter beheersing van migratieOm migratie te beheersen, maakten overheden….

Sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleid
Sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleid

Internationaal is er toenemende aandacht voor de rationalisering en professionalisering van het beleidsproces en voor….

Maatschappelijk Werk In Kerntaken / Deel Uittreksel
Maatschappelijk Werk In Kerntaken / Deel Uittreksel

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Maatschappelijk werk in kerntaken (3e druk; ISBN 9789031347261) van R.

Dynamic Entrepreneurship
Dynamic Entrepreneurship

Migranten van de tweede generatie in Nederland blijken als ondernemer aanmerkelijk succesvoller dan hun collega's van….

The European Union, Turkey and Islam
The European Union, Turkey and Islam

Engelstalige uitgave van het WRR-Rapport over de plaats van de islam in de Turkse samenlevingBij de vraag of Turkije lid….

Socialisation as behaviour management and the ascendancy of expert authority
Socialisation as behaviour management and the ascendancy of expert authority

Tiende KohnstammlezingWaar in het verleden de scholen de functie hadden om jonge mensen de normen en de waarden van de….

De lage landen en het hogere
De lage landen en het hogere

Deze titel is onderdeel van de OAPEN Library - http://www.

De Haagse kindermoorden
De Haagse kindermoorden

In de zomer van 1980 verdween in de Wassenaarse duinen een jong meisje tijdens een schooluitje.

Shrines and Pilgrimage in the Modern World
Shrines and Pilgrimage in the Modern World

Vanuit een antropologisch perspectief wordt in dit boek bevestigd dat de mens een voortdurende behoefte aan bedevaart….

Labour migration in Malaysia and Spain
Labour migration in Malaysia and Spain

De overheid wordt in de regulering van arbeidsmigratie geconfronteerd met een dubbele paradox.

De vervagende grens tussen werk en pensioen
De vervagende grens tussen werk en pensioen

Beslissingen rond werk en pensioen worden genomen in een sterk veranderend economisch landschap.

Kwalitatief onderzoek in organisaties
Kwalitatief onderzoek in organisaties

Dit boek bespreekt de verschillende fasen van kwalitatief onderzoek binnen organisaties.

Wat is onderzoek?
Wat is onderzoek?

Wat is onderzoek? is een heldere inleiding in methoden en technieken van onderzoek.

The Sacred Heart of Jesus
The Sacred Heart of Jesus

Aanbidding van het Heilige Hart van Jezus is vanaf het ontstaan omstreden.

Beleid inzake media, cultuur en kwaliteit
Beleid inzake media, cultuur en kwaliteit

Het cultuur- en mediabeleid van de overheid zijn in veel Westeuropese landen vanouds organisatorisch met elkaar verbonden.

Diaspora and transnationalism
Diaspora and transnationalism

Diaspora en transnationalisme zijn veel gebruikte begrippen in zowel het academische als het politieke discours.

Analyseren In Kwalitatief Onderzoek / Uittreksel
Analyseren In Kwalitatief Onderzoek / Uittreksel

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Analyseren in kwalitatief onderzoek' (1e druk; ISBN 9085060788 ) van….