Skip to main content

Algemene sociale wetenschappen

Cybercrime And The Police
Cybercrime And The Police

This publication has been prepared on the occasion of the sixtieth (60th) anniversary of IPA Section the Netherlands,….

Chinese Women and the Cyberspace
Chinese Women and the Cyberspace

Dit boek onderzoekt hoe Chinese vrouwen zich verhouden tot het Internet als een bron en strategie voor het verkrijgen….

Beroepsziekten In De Praktijk
Beroepsziekten In De Praktijk

Beroepsziekten in de praktijk biedt een helder en praktisch overzicht van ziekten die door werk worden veroorzaakt.

Identity processes and dynamics in multi-ethnic Europe
Identity processes and dynamics in multi-ethnic Europe

Identity Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe is een onderzoek naar identiteitsprocessen en identiteitsdynamiek….

Honderdvijftig jaar levenslopen
Honderdvijftig jaar levenslopen

Toonaangevende onderzoekers beschrijven in dit boek de levenslopen van mannen en vrouwen geboren vanaf 1850 en onderzoeken….

The Viability of Human Security
The Viability of Human Security

Steeds meer wordt duidelijk dat het militaire veiligheidsbeleid van na de Koude Oorlog tekort schiet.

Migratory Policymaking in Europe
Migratory Policymaking in Europe

Deze studie ontwikkelt een geheel nieuwe benadering van het vraagstuk: Hoe wordt migratie- en integratiebeleid in tien….

Narratives of Place, Culture and Identity
Narratives of Place, Culture and Identity

Christoe onderzoekt in haar proefschrift Narratives of Place, Culture and Identity.

Strain en jeugddelinquentie: een dynamische relatie?
Strain en jeugddelinquentie: een dynamische relatie?

In de bredere hedendaagse etiologische criminologie groeit de overtuiging dat eenzijdig onderzoek naar 'voorspellers'….

Praktijkonderzoek
Praktijkonderzoek

Dit boek biedt inspiratie en handreikingen voor iedereen die aan de slag wil met praktijkonderzoek als motor voor verandering….

Stagelopen in stappen
Stagelopen in stappen

Stagelopen in stappen is geschreven vanuit de dagelijkse praktijk.

Ex Ante Onderzoek In Metaperspectief
Ex Ante Onderzoek In Metaperspectief

Afgemeten aan de gestage aanwas van ex post evaluaties verslapt de aandacht voor doeltreffend beleid niet.

Overtreding vermijden of naleving bevorderen?
Overtreding vermijden of naleving bevorderen?

Of mensen bereid zijn zich aan regels te houden is in belangrijke mate afhankelijk van het gedrag van anderen.

Basisboek sociaal onderzoek
Basisboek sociaal onderzoek

Het doel van Basisboek sociaal onderzoek is dat de lezer vat krijgt op de belangrijkste keuzestappen in het sociaalwetenschappelijk….

De Gereedschapskist Van De Maatschappelijk Werker
De Gereedschapskist Van De Maatschappelijk Werker

Een geordende 'gereedschapskist' voor maatschappelijk werkers beschrijven: dat stond Herman de Mönnink voor ogen bij….

Fenomeenonderzoek gokzuilen
Fenomeenonderzoek gokzuilen

Gokzuilen zijn laptops, tablets of smartphones die vooral in (horeca)gelegenheden waar de clientèle overwegend van Turkse….

Innovative Concepts for Alternative Migration Policies
Innovative Concepts for Alternative Migration Policies

In dit boek presenteren tien wetenschappers innovatieve en onconventionele voorstellen voor migratie management in de….

Mission Uruzgan
Mission Uruzgan

Vanaf de herfst van 2001 heeft de Nederlandse krijgsmacht deelgenomen aan militaire operaties in Afghanistan.

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw?
Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw?

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? is een verkennend onderzoek naar een effectief….

De obesogene samenleving
De obesogene samenleving

De obesogene samenleving levert een vernieuwende bijdrage aan het maatschappelijke en politieke debat over de nog steeds….

Vlindermessen en djonko's
Vlindermessen en djonko's

In het najaar van 2007 houdt de politie in Amsterdam-West vijf jongens aan die - waarschijnlijk onder invloed van drank….

Solidarity between Parents and their Adult Children in Europe
Solidarity between Parents and their Adult Children in Europe

Onze kennis op het gebied van de solidariteit tussen ouders en hun volwassen kinderen in Europa is beperkt.

Biological psychology / deel Uittreksel
Biological psychology / deel Uittreksel

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Biological Psychology' (1e druk; ISBN 9780495093602 ) van James W.

Op zoek naar het andere
Op zoek naar het andere

Gewoon naar organisaties kijken is nooit goed genoeg geweest voor Hans Doorewaard.

Vertrouwen in de school
Vertrouwen in de school

Scholen moeten aan dreigende schooluitvallers niet alleen onderwijs geven maar ook alle sociaal-emotionele zorg en steun….

Illegal Migration and Gender in a Global and Historical Perspective
Illegal Migration and Gender in a Global and Historical Perspective

Twee onderwerpen staan in het hedendaagse debat over migratie in het centrum van de belangstelling: illegale migratie….

Illegal Residence and Public Safety in the Netherlands
Illegal Residence and Public Safety in the Netherlands

Illegal Residence and Public Safety in the Netherlands is een onderzoek naar de gevolgen van de steeds drastischere maatregelen….

Analyzing Politics / Uittreksel
Analyzing Politics / Uittreksel

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Analyzing Politics' (1e druk; ISBN 9780393971071 ) van Kenneth A.

Women and Muslim Family Laws in Arab States
Women and Muslim Family Laws in Arab States

Welchman richt zich in Women and Muslim Family Laws in Arab States op de rechten van de vrouw binnen het islamitische….