Skip to main content

Algemene sociale wetenschappen

Participation, responsibility and choice
Participation, responsibility and choice

Verantwoordelijkheid, participatie en keuze als basisvoorwaarden voor actief burgerschap.

Grootmeesters van de sociologie
Grootmeesters van de sociologie

Grootmeesters van de sociologie beschrijft uitvoerig het werk van een aantal hoofdfiguren uit de klassieke en moderne….

Striving for Allah
Striving for Allah

Islamic fundamentalist movements such as Salafism are of great concern to Western societies like the Netherlands, yet….

Immigration and social systems
Immigration and social systems

Michael Bommes (1954-2010) was one of the most brilliant and original migration studies scholars of our time.

Opsporing bij evenementen
Opsporing bij evenementen

Het aantal evenementen in Nederland is de voorbije jaren fors gegroeid.

Multi - Girl - Culture
Multi - Girl - Culture

In het zeer leesbare 'Multi - Girl - Culture' onderzoekt Linda Duits meisjescultuur in de Nederlandse multiculturele samenleving.

Previously institutionalized youths on the road to adulthood
Previously institutionalized youths on the road to adulthood

It is January 1995 when four young people are discharged from a juvenile justice institution in the eastern part of the….

Citizenship policies in the New Europe
Citizenship policies in the New Europe

De twee recentste uitbreidingen in de EU hebben het hedendaags begrip van soevereiniteit natieontwikkeling en burgerschap….

Oog voor elkaar
Oog voor elkaar

Iedereen woont graag in een veilige buurt.

Doing Research
Doing Research

Doing Research is an introduction to research methods and statistics.

From civilians to soldiers and from soldiers to civilians
From civilians to soldiers and from soldiers to civilians

Waarom besluiten burgers tijdens een burgeroorlog deel te nemen aan de gewapende strijd? En hoe komen ze er weer uit?'From….

Basisboek sociaal onderzoek
Basisboek sociaal onderzoek

Met de kennis van het Basisboek sociaal onderzoek wordt de lezer geacht zelf een eenvoudig praktijkgericht onderzoek van….

The paradoxes of transparency
The paradoxes of transparency

vis voorraden in zee de wispelturige markt en de al even grillige staatsinterventies in de visserij zijn dagelijkse kost….

Coaching en diversiteit
Coaching en diversiteit

Diversiteit speelt mee in elke begeleidingsrelatie, om welke groep of persoon het ook gaat.

Onderzoeksmethoden / Uittreksel
Onderzoeksmethoden / Uittreksel

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Onderzoeksmethoden / druk 7' (7e druk; ISBN 9085060842 ) van Harm….

Project Management for PhDs
Project Management for PhDs

Only a small percentage of PhD students manage to complete their PhD thesis on time.

From civilians to soldiers and from soldiers to civilians
From civilians to soldiers and from soldiers to civilians

Waarom besluiten burgers tijdens een burgeroorlog deel te nemen aan de gewapende strijd? En hoe komen ze er weer uit?'From….

Migration in a globalised world
Migration in a globalised world

Migration in a Globalised World bevat theoretische reflecties op en empirische inzichten in migratie in een globaliserende….

Van gedachten wisselen / deel Uittreksel
Van gedachten wisselen / deel Uittreksel

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Van gedachten wisselen (1e druk; ISBN 9789046901021) van R.

Met Gezag!
Met Gezag!

Deze studie biedt zicht op de aard en achtergronden van agressie en geweld tegen publieke functionarissen.

De reflectieve professional
De reflectieve professional

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de beroepsuitoefening van (toekomstige) sociale professionals in zorg, welzijn,….

Weerbaarheid onderzocht (2010-2015)
Weerbaarheid onderzocht (2010-2015)

Weerbaarheid staat voor succesvol kunnen functioneren onder uitdagende omstandigheden en zoomt in op de menselijke aspecten….

Secularism or Democracy?
Secularism or Democracy?

Gevestigde liberaaldemocratische instituties en beleid staan door nieuwe religieuze minderheden, met name moslims, onder….

Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg
Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg

Gemeenten bouwen met burgers en ketenpartners in veiligheid, zorg en welzijn aan lokale maatschappelijke dienstverlening.

Illegal Migration and Gender in a Global and Historical Perspective
Illegal Migration and Gender in a Global and Historical Perspective

Twee onderwerpen staan in het hedendaagse debat over migratie in het centrum van de belangstelling: illegale migratie….

Doing research
Doing research

Doing Research is an introduction to research methods and statistics.

Focus op functies
Focus op functies

Voor een gezonde democratie is een gevarieerd en toegankelijk media-aanbod van groot belang.

Adminstrative approaches to crime
Adminstrative approaches to crime

Criminals and persons involved in serious and organized crime often do not limit their activities to purely illegal ones….

Economie van misdaad en straf
Economie van misdaad en straf

Criminaliteit vormt voor de directe slachtoffers een grote schadepost, materieel en emotioneel.

Getting By Or Getting Rich?
Getting By Or Getting Rich?

The informal economy includes all those forms of economic and social relationships which escape state regulation.