Skip to main content

Algemene sociale wetenschappen

Criminaliteit tegen bedrijven in Nederland
Criminaliteit tegen bedrijven in Nederland

Het Nederlandse bedrijfsleven ondervindt veel schade door criminaliteit.

Handboek groepsdynamica
Handboek groepsdynamica

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Handboek groepsdynamica' (6e druk; ISBN 9024416485 ) van Jan Remmerswaal.

Recht als knevel: uitdaging voor de jurist, dilemma voor de politicus
Recht als knevel: uitdaging voor de jurist, dilemma voor de politicus

`Mijn geweten gebiedt mij hier met diepe smart en teleurstelling te gedenken de ontheffing uit de uitoefening van hun….

The Shifts in Hizbullah's Ideology
The Shifts in Hizbullah's Ideology

Over de opvallende politieke en ideologische transformatie van HezbollahDe Libanese Shi'itische verzetsbeweging Hizbullah….

State, Society and International Relations in Asia
State, Society and International Relations in Asia

Azië ontwikkeld zich langzamerhand tot het kloppende hart van de wereldpolitiek en -economie.

Safety first
Safety first

During the last two decades, Dutch citizens have become increasingly worried about a wide variety of public safety problems.

Kennis in de frontlijn
Kennis in de frontlijn

Praktijkonderzoek heeft het afgelopen decennium in Nederland een stevige ontwikkeling doorgemaakt.

Sri Lankan Housemaids in Lebanon
Sri Lankan Housemaids in Lebanon

Veel Sri Lankese vrouwen werken in Libanon als werkster bij Libanese gezinnen.

European Liberalism and 'the Muslim Question'
European Liberalism and 'the Muslim Question'

Volgens veel mensen in Europa zijn moslims een politieke en culturele dreiging.

Wat is onderzoek?
Wat is onderzoek?

Wat is onderzoek? is een heldere inleiding in methoden en technieken van onderzoek.

The Madrasa in Asia
The Madrasa in Asia

Sinds de opkomst van de Taliban en Al Qaeda zijn madrasa's de traditionele islamscholen er vaak van beschuldigd kweekscholen….

Popvirus
Popvirus

Er waart een popvirus door het land.

Superpromoters in risico en crisiscommunicatie
Superpromoters in risico en crisiscommunicatie

De overheid zoekt naar nieuwe manieren om haar boodschap zo overtuigend mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Tussen richting en rekenschap
Tussen richting en rekenschap

De Rotterdamse aanpak van veiligheid is een voorbeeld van hoe een grote stad creatief en gericht werkt aan veiligheid.

Analyseren in kwalitatief onderzoek
Analyseren in kwalitatief onderzoek

Hoe pak je het aan om interviews, observaties en documenten te verwerken tot resultaten en hoe schrijf je de eindrapportage?….

Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties

Het gebeurt steeds vaker dat toezicht georganiseerd wordt in arrangementen waarin vertrouwen tussen toezichthouder en….

De man, zijn lichaam, zijn ziel
De man, zijn lichaam, zijn ziel

De zoektocht van de man naar zichzelf leidt door een archaïsch landschap.

De gezonde levensloop
De gezonde levensloop

'Nature' en 'nurture' zijn één en ondeelbaar.

Orde in veiligheid
Orde in veiligheid

De veiligheidszorg is de laatste twee decennia ingrijpend veranderd.

Angst voor criminaliteit bij jongeren
Angst voor criminaliteit bij jongeren

In het heersende maatschappelijke debat over onveiligheid en onveiligheidsgevoelens valt onmiddellijk de centrale rol….

Veerkrachtige verhalen
Veerkrachtige verhalen

Dertien verhalen, stuk voor stuk vertellingen van mensen die professioneel verbonden zijn aan en met de politieorganisatie.

Cybercrime En De Politie
Cybercrime En De Politie

Dit boek is samengesteld ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Nederlandse tak van de International Police….

Challenging Coasts
Challenging Coasts

Kustzones zijn grensgebieden, waar milieu-aspecten, culturen en economische sectoren elkaar raken en beïnvloeden.

Globalisation, Migration and Socio-Economic Change in Contemporary Greece
Globalisation, Migration and Socio-Economic Change in Contemporary Greece

processes of Social Incorporation of Balkan Immigrants in Thessaloniki.

Van generatie op generatie
Van generatie op generatie

In onze hedendaagse samenleving wordt sterk benadrukt dat mensen zelfstandig keuzes moeten maken en niet zo maar platgetreden….

An introduction to international migration studies
An introduction to international migration studies

Focusing mainly on the European experience including Eastern Europe, this important volume offers an advanced introduction….

De sociale dimensie van de opwarming
De sociale dimensie van de opwarming

Het klimaatprobleem vraagt sinds 20 jaar om een oplossing, maar genereert te weinig sociale cohesie voor een afdoende….

International Migration in Europe
International Migration in Europe

In de laatste twintig jaar hebben internationale migratie vraagstukken in de meeste Europese landen in een toenemende….