Skip to main content

Algemene sociale wetenschappen

Lessen uit crises en mini-crises / 2014
Lessen uit crises en mini-crises / 2014

Dit boek geeft een tour de horizon van de crisisbeheersing in Nederland anno 2014.

The Creolisation of London Kinship
The Creolisation of London Kinship

In de afgelopen vijftig jaar heeft het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijke groei meegemaakt van gemengde gezinnen met….

De weg naar politionele integriteit
De weg naar politionele integriteit

Ethische competentie van politieambtenaren is cruciaal onder meer omwille van de legitimiteit van de politie.

Buurtinitiatieven en buurtbeleid in Nederland anno 2004
Buurtinitiatieven en buurtbeleid in Nederland anno 2004

Ten behoeve van het WRR-rapport Vertrouwen in de buurt (2005) is door de WRR ook een eigen veldonderzoek uitgevoerd waarin….

Frontline command
Frontline command

Some frontline organizations presume that frontline command (defined as the direct supervision of frontline workers by….

Global Indian Diasporas
Global Indian Diasporas

Global Indian Diasporas is een kritische reflectie op het concept 'diaspora' in het algemeen en die van de Indiase diaspora….

Reactie op onbestrafte overtredingen
Reactie op onbestrafte overtredingen

Veel handhavings- en nalevingsonderzoek richt zich op het effect van het optreden van toezichthouders.

Wetenschapsfilosofie voor kwalitatief onderzoek
Wetenschapsfilosofie voor kwalitatief onderzoek

Veel publicaties op het gebied van de wetenschapsfilosofie zijn gebaseerd of gericht op de natuurwetenschappen en in de….

Etnisch profileren in Den Haag?
Etnisch profileren in Den Haag?

Anders dan in Engeland en Amerika heeft het thema 'etnisch profileren' in Nederland lange tijd weinig aandacht gekregen,….

Eigentijds idealisme
Eigentijds idealisme

Gabriël van den Brink rekent af met het heersende cynisme in Nederland.

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker / deel Uittrek
De gereedschapskist van de maatschappelijk werker / deel Uittrek

Dit is het uittreksel behorend bij het boek De gereedschapskist van de maatschappelijk werker (3e druk; ISBN 9789035230866)….

Feeling Threatened
Feeling Threatened

Gespannen verhoudingen en wederzijdse achterdocht tussen Indonesiës moslimmeerderheid en de belangrijke christelijke….

Het Zandpad - closing brothels or closing eyes?
Het Zandpad - closing brothels or closing eyes?

In 2000 werd in Nederland het bordeelverbod opgeheven.

Social Analysis Of Security
Social Analysis Of Security

The unequal division of power, income, social and cultural capital is reflected in the field of security.

Media Policy for the Digital Age
Media Policy for the Digital Age

Engelse samenvatting van het media-rapport 'Focus op functies' (9789053567333) Voor een gezonde democratie is een gevarieerd….

Citizenship Policies in the New Europe
Citizenship Policies in the New Europe

In Mei 2004 werd de EU tien lidstaten rijker.

Transnational Archipelago
Transnational Archipelago

Het eilandgemeenschap Cape Verde heeft een diaspora veroorzaakt die zo ver strekt als de vier continenten rond de Atlantisch….

Vijfentwintig jaar later
Vijfentwintig jaar later

De toekomst is altijd onzeker.

De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf
De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf

Elektronisch toezicht is de laatste jaren een gevestigde waarde geworden in de (Belgische) strafuitvoering met groeiende….

Media Policy for the Digital Age
Media Policy for the Digital Age

Engelse samenvatting van het media-rapport 9789053567333 Focus op functies.

Islam and Democracy
Islam and Democracy

Gaan islam en democratie samen? Asef Bayat neemt deze vaak gestelde maar misleidende vraag onder de loep.

Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit
Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit

Overheidsbeleid om de economie en de sociale of fysieke kwaliteit van kwetsbare wijken te verbeteren (de 'wijkenaanpak')….

Serieplegers
Serieplegers

Ze spreken tot de verbeelding, figureren in talloze misdaadfilms en halen in werkelijkheid ook de voorpaginas: mannen….

Doing qualitative research
Doing qualitative research

Naturalistic inquiry is about studying people in everyday circumstances by ordinary means.

Towards Marine Ecosystem-based Management in the Wider Caribbean
Towards Marine Ecosystem-based Management in the Wider Caribbean

Deze titel is onderdeel van de OAPEN Library - http://www.

Focus op groepsdynamica
Focus op groepsdynamica

Groepsdynamica is de studie naar het gedrag en het functioneren van mensen in groepen.

Pubers aan het werk in Nederland
Pubers aan het werk in Nederland

In Nederland werken ontzettend veel pubers.

Klassieke sharia en vernieuwing
Klassieke sharia en vernieuwing

Een beknopte introductie op de sharia of islamitische wetgevingKlassieke sharia en vernieuwing biedt een beknopte introductie….