Skip to main content
Wijsheid en wetenschap
Wijsheid en wetenschap

De studententijd is een bevoorrechte fase van je leven.

Bid met heel je hart
Bid met heel je hart

René Hornikx Bid met heel je hart Gebedenboek Bidden is leren ontvankelijk in het leven te staan.

Autisteneiland
Autisteneiland

Autisteneiland, dagelijks leven in een autismekliniek.

Onder de aandacht
Onder de aandacht

In elke kerkelijke gemeente zijn gemeenteleden met een beperking.

Met buikpijn naar school
Met buikpijn naar school

Pesten is een groot maatschappelijk probleem.

Al treft u 't felst verdriet
Al treft u 't felst verdriet

In 1674, twee jaar na de dood van zijn tweede vrouw, schreef John Flavel A Token for Mourners.

Ruimte voor gebrokenheid
Ruimte voor gebrokenheid

In "Ruimte voor gebrokenheid' bepleit de jonge theoloog Léon van Ommen ruimte voor lijden in de eredienst.

Twee gezichten
Twee gezichten

Van buiten zijn ze charmant, slim en betrouwbaar.

Lachen in de regen
Lachen in de regen

Een bundel verhalen die troost geven, een hart onder de riem steken of een spiegel voorhouden.