Skip to main content

Theologie

Genot en gebod
Genot en gebod

Genot en gebod, onder redactie van David Bos en John Exalto, is het jaarboek protestantisme over seksualiteit en identiteit.

De Christinnereis
De Christinnereis

De Christinnereis (1684) van John Bunyan hoort met De Christenreis tot de belangrijkste werken die uit Bunyans pen voortkwamen.

Nieuwe toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
Nieuwe toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

In 2018 zijn de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland en bijbehorende regelingen volledig herzien.

Wij geloven
Wij geloven

Wij geloven van Bram van de Beek en Herwi Rikhof is een inspirerend theologisch boek over de hoofdlijnen van het christelijk….

Kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland
Kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland

Deze uitgave bevat de volledig herziene uitgave van de kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland….

Leden van Christus' lichaam
Leden van Christus' lichaam

Elke zondag wordt in de christelijke gemeente beleden dat de kerk de gemeenschap der heiligen is.

Grote woorden
Grote woorden

Grote woorden van Martien E.

Tolerantie in turbulente tijden
Tolerantie in turbulente tijden

Tolerantie in turbulente tijden, onder redactie van o.

Groeien in het geloof
Groeien in het geloof

Groeien in het geloof van G.

Spiegelreis
Spiegelreis

In 'Spiegelreis' gaan moslim Enis Odaci en christen Herman Koetsveld met een open blik en notitieblok in de hand op reis….

Dien Hem
Dien Hem

De Heere vrezen brengt gelukzaligheid zegt Psalm 128:1.

Calvijn verzameld
Calvijn verzameld

""Calvijn verzameld' bevat een selectie in twee delen uit het verzameld werk van Johannes Calvijn.

Ik wou dat ik kon geloven
Ik wou dat ik kon geloven

Ik wou dat ik kon geloven van Wim Rietkerk gaat over hindernissen bij de aanvang en bij de voortgang van het geloof.

Dagboek uit Jeruzalem
Dagboek uit Jeruzalem

In ""Dagboek uit Jeruzalem' vertelt Marleen Anthonissen veertig verhalen over haar leven – en het leven van alledag –….

Apostolisch onderwijs
Apostolisch onderwijs

De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi draagt een sterk persoonlijk karakter.

Sprekende kleuren
Sprekende kleuren

God spreekt op verschillende manieren in Zijn Woord.

Zonder broederschap geen vrijheid en gelijkheid
Zonder broederschap geen vrijheid en gelijkheid

""Zonder broederschap geen vrijheid en gelijkheid' van Wim Reedijk bevat essays over het onderbelichte onderdeel ""broederschap'….

God de levende
God de levende

Edward Schillebeeckx was wereldwijd een van de invloedrijkste theologen van de twintigste eeuw.

Het Christus mysterie
Het Christus mysterie

Richard Rohr komt in het radicaal theologische boek ""Het Christus mysterie' met een voor westerse christenen prikkelende….

Energie van de Geest
Energie van de Geest

In ""Energie van de Geest' herijkt Philip Troost de kernwoorden van het christelijk geloof.

Ik zie een poort wijd open staan
Ik zie een poort wijd open staan

""Ik zie een poort wijd open staan' van Jan Hoek en Wim Verboom is een pastoraal boek over het moeilijke thema van de uitverkiezing.

Zondaarsliefde
Zondaarsliefde

De auteur noemt deze dertig meditaties 'een zwakke echo van de woorden waarmee God Zijn kinderen troost en onderwijst op….

Gods toekomst voor dieren
Gods toekomst voor dieren

In Gods toekomst voor dieren gaat de Vlaamse theoloog Raymond Hausoul de uitdaging aan om op een verantwoorde manier vanuit….

Het christendom: waarheid of fictie?
Het christendom: waarheid of fictie?

Het christendom, iedereen heeft er wel een mening over, maar vaak zonder te weten wat het precies inhoudt.

Verbonden
Verbonden

Hoe gaat God om met mensen? De Bijbel laat van Genesis tot Openbaring zien dat de relatie tussen God en mens bepaald wordt….

Dordt dichtbij
Dordt dichtbij

De grondslag van onze school is.

Je bent wat je lief is
Je bent wat je lief is

In Je bent wat je lief is laat hoogleraar filosofie en theologie James K.

Als God een vraag is
Als God een vraag is

""Als God een vraag is' is een populair-theologisch boek waarin André F.