Skip to main content

Vaderlandse geschiedenis

Niet schrikken mama
Niet schrikken mama

Vrouwen hebben veel meer mogelijkheden dan vroeger.

Coornhert - Licht in Europa
Coornhert - Licht in Europa

In dit boek onderneemt Jan Peter Burger een even dappere als gewaagde poging om ons denken over de zeventiende eeuw te herzien.

Bourgondiërs
Bourgondiërs

De Bourgondiërs vertelt de geschiedenis van de vroege Nederlandse eenwording.

Zalig de armen van geest
Zalig de armen van geest

Sinds het einde van de negentiende eeuw wilde de christelijke arbeidersbeweging een structureel antwoord bieden op de sociaaleconomische….

Evert Roelof en de slag bij Waterloo, 1815
Evert Roelof en de slag bij Waterloo, 1815

Deze historische roman berust geheel op ware feiten.

Steden van Erasmus
Steden van Erasmus

Soms lijkt het of een heel stuk van de geschiedenis van de Nederlandse Opstand onder het tapijt is weggemoffeld.

Leraar in oorlogstijd
Leraar in oorlogstijd

Johan Benders, charismatisch leraar Nederlands en geschiedenis aan het Amsterdams Lyceum, wordt op 5 april 1943 door de Duitsers….

Criminele Inlichtingen Eenheid
Criminele Inlichtingen Eenheid

Voor veel mensen is het werk van de Criminele Inlichtingen Eenheid een onbekend terrein.

F*cking blauw
F*cking blauw

De druk op de politie wordt steeds groter.

Toffe peren, rotte appels
Toffe peren, rotte appels

WARME WAARGEBEURDE POLITIEVERHALEN De vorming van de Nationale Politie gaat gepaard met grote problemen.

Anna van Saksen
Anna van Saksen

""Anna van Saksen', van historica Femke Deen, vertelt over het leven van Anna van Saksen, de tweede vrouw van Willem van….

Onderdrukt door de verlosser
Onderdrukt door de verlosser

Hester den Boer onderzoekt in ""Onderdrukt door de verlosser' de rol die het stalinistische verleden speelt in het Rusland….

Kinderen van de kolonie
Kinderen van de kolonie

Het is ruim zestig jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd.

80 jaar oorlog
80 jaar oorlog

""80 jaar oorlog', van Gijs van der Ham en met bijdragen van anderen is een boek gebaseerd op verhalen uit de gelijknamige….

Liever revolutie dan oorlog!
Liever revolutie dan oorlog!

In de jaren 1930 taande het principiële antimilitarisme in de internationale sociaaldemocratie.

Met Kok
Met Kok

In 2003 en 2004 interviewden historici Piet de Rooy en Henk te Velde oud-premier Wim Kok over zijn leven en loopbaan.

Geschiedenis van Nederland
Geschiedenis van Nederland

Geschiedenis leeft weer! De canon van onze vaderlands geschiedenis is een feit.

Het verlies van België
Het verlies van België

1830: koning Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Recent verleden
Recent verleden

Recent verleden is een glashelder en voor iedereen toegankelijk standaardwerk over Nederland in de twintigste eeuw.

De oude Belgen
De oude Belgen

Hét standaardwerk over de Nerviërs, Eburonen, Menapiërs en de andere Gallische stammen die Oude Belgen werden genoemd.

Koloniaal profijt van de onvrije arbeid
Koloniaal profijt van de onvrije arbeid

In een historisch onderzoek dat een herziening is van de koloniale geschiedschrijving, duikt prof.

The Netherlands in a Nutshell
The Netherlands in a Nutshell

Deze titel is onderdeel van de OAPEN Library - http://www.

Oriëntatie op geschiedenis
Oriëntatie op geschiedenis

Het geschiedenisonderwijs werkt in Nederland, van basisschool tot en met centraal examen, met tien tijdvakken.

Het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog
Het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog

Robert Fruin schreef ‘Het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog’ in 1859, en het is nog steeds een van de beste publicaties….

Het recht om te waarschuwen
Het recht om te waarschuwen

Waarom sprak koningin Wilhelmina in haar toespraken voor Radio Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog zo weinig over de….

Wat een held!
Wat een held!

Wie de krant leest, ontkomt niet aan de indruk dat de Nederlandse geschiedenis vooral een beschamende geschiedenis is.

A Key to Dutch History
A Key to Dutch History

Deze titel is onderdeel van de OAPEN Library - http://www.