Skip to main content
Over vrijheid
Over vrijheid

De mens heeft zijn lot niet in de hand, maar bepaalt wel de manier waarop hij op de gebeurtenissen reageert.

In moerassen en donkere wouden
In moerassen en donkere wouden

Tacitus beschrijft in zijn grote geschiedwerken meestal de politieke realiteit.

Over goede smaak
Over goede smaak

Bescheiden, waardig, innemend, ongedwongen, ontspannen.

Aan de Romeinen
Aan de Romeinen

Het heeft Gerard Koolschijn verbaasd dat een tekst waarin een leer van zondebok en verzoening wordt verkondigd, gesteld….

Ik verlang en sta in brand
Ik verlang en sta in brand

Sapfo van Lesbos staat als een lichtend baken aan het begin van de literatuurgeschiedenis.

Huwelijk en liefde
Huwelijk en liefde

Hoe houd je je huwelijk in stand? Wat is oprechte en gelijkwaardige liefde? Hoe moet je verder als je kind overlijdt?….

Verzameld werk
Verzameld werk

Epictetus, een Griekse slaaf die stoïsch filosoof werd: een mens heeft macht over zijn houding ten opzichte van wat….

Het leven van Apollonius van Tyana
Het leven van Apollonius van Tyana

Ze zijn bijna gelijktijdig geboren, Apollonius en Jezus, en ondanks alle verschillen vertonen hun levens opvallende overeenkomsten.

Komt een Griek bij de dokter
Komt een Griek bij de dokter

ER IS ENGELSE HUMOR, ER ZIJN BELGEN MOPPEN en clich over humorloze naties, Deense kranten publiceren godslasterlijke cartoons,….

Vijftig hoogtepunten uit de Russische literatuur / Deel 2
Vijftig hoogtepunten uit de Russische literatuur / Deel 2

Vijftig hoogtepunten uit de Russische literatuur is een standaardwerk met gedetailleerde samenvattingen en diepgaande….