Skip to main content
Gevoel en Verstand
Gevoel en Verstand

Gevoel en Verstand (Sense and Sensibility) is het eerste gepubliceerde werk van Jane Austen, zorgvuldig geschreven en….

De Doveman
De Doveman

Vera schrijft als kind brieven aan God in haar dagboek.

Lieve oma
Lieve oma

SVEN DELBLANC LIEVE OMA Roman De beeldschone Dagmar Louise groeit aan het eind van de 19e eeuw op in een achterbuurt….

Dubbelspel
Dubbelspel

Eline Stiekema Dubbelspel Audrey is net begonnen met haar nieuwe baan.

Het roer kan nog zesmaal om
Het roer kan nog zesmaal om

Ik had helemaal geen ongelukkige jeugd, eerder integendeel, en ik was toen evenals nu van nature opgewekt en vrolijk.

Een muur van blauw
Een muur van blauw

Een man en een vrouw worden uit hun vertrouwde omgeving losgeweekt en verblijven enige tijd op Aruba.

Fulco de Minstreel
Fulco de Minstreel

Dit verhaal speelt in de riddertijd, aan het einde van de 13e eeuw.

Eagleton-zegel
Eagleton-zegel

Nadat zij door de meedogenloze Engelsen van hun geboortegrond zijn verdreven, waaieren de Eagletons uit over de wereld.