Skip to main content

Wijzer op weg naar de wederkomst

Andrea van Hartingsveldt-Moree

He t leven staat in het lich t van de eeuw igheid. » Lees verder

€ 9,99 bij Bol.com € 10,99 bij AKO vergelijke alle 3 prijzen

ISBN:
9789462788961

Vermeld sinds:
25 februari 2016

Laatst gewijzigd:
13 januari 2019

Wijzer op weg naar de wederkomst

He t leven staat in het lich t van de eeuw igheid. Vaak wor dt aangegeven dat het eeuwigheidsbesef aan het wegebben is. De Israëlie ten werden er jaarlijks in de zevende maand aan herinnerd dat ze op reis waren naar de eeuwigheid. De drie feesten in deze maand - de Dag van het Bazuingek lank , de Grote Verzoendag en het Loof huttenfeest - stonden in dit perspectief. Deze oudtestamentische feesten bevatten ook een boodschap voor nu. Dit gezinsdagboek wil de leer z ame lessen van deze feesten ontdekken. Het geef t voor vijf weken een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte ui t leg daar van, een psalm om te zingen en gespreksvragen. Het kan op elk moment in het jaar gebruik t worden, maar gezien de betekenis van de feesten in de zevende maand heef t gebruik rond Dankdag of Nieuwjaar sdag de voorkeur. Elke week begint met een inleiding op het weekt hema , waarbij suggesties worden gegeven voor de verwer king van de stof. Daarbij is rekening gehouden met de ver schillende...

EUR

Download e-book bij 3 verkopers

Aanbieder Bestandstype Prijs
Bol.com epubLeesID € 9,99
9.99
BookSpot (was: ECI) epub € 9,99
AKO epub € 10,99
10.99

Ken jij de voordelen van LeesID?

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week niet weergegeven.

Meer e-books van Andrea van Hartingsveldt-Moree

Hoort naar Mij

Hoort naar Mij
Prijs: € 10,99

Brieven voor jou deel 5

Brieven voor jou deel 5
Prijs: € 0,00

Op weg naar het Paasfeest

Op weg naar het Paasfeest
Prijs: € 0,00

Heidelberse catechismus voor kinderen / 2 zondag 32-52 / lees en leerboek

Heidelberse catechismus voor kinderen / 2 zondag 32-52 / lees en leerboek
Prijs: € 12,99

Brieven Voor Jou / Deel 1- Inleiding En Romeinen

Brieven Voor Jou / Deel 1- Inleiding En Romeinen
Prijs: € 10,99

Brieven voor jou deel 7

Brieven voor jou deel 7
Prijs: € 0,00

Brieven Voor Jou / 4 Galaten En Efeze

Brieven Voor Jou / 4 Galaten En Efeze
Prijs: € 10,99

Brieven voor jou deel 6

Brieven voor jou deel 6
Prijs: € 0,00