Skip to main content

Wetgeving milieugevaarlijke stoffen / III

Koninkrijk Der Nederlanden

De regelgeving over milieugevaarlijke stoffen heeft de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan. » Lees verder

€ 96,27 bij AKO € 101,00 bij Bol.com vergelijke alle 4 prijzen

ISBN:
9789013084979

Vermeld sinds:
16 oktober 2014

Laatst gewijzigd:
12 januari 2019

Wetgeving milieugevaarlijke stoffen / III

De regelgeving over milieugevaarlijke stoffen heeft de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan. Zo zijn door invoering van de REACH-verordening alle bedrijven die op enigerlei wijze met chemische stoffen te maken hebben verplicht daarover informatie te verzamelen en te registreren. Dit deel bevat de nationale en internationale regelgeving op het gebied van in- en uitvoer van chemische stoffen, de beoordeling en beperking van risico's van bestaande stoffen, persistente organische verontreinigende stoffen, detergentia en genetisch gemodificeerde organismen. Met kernbeschrijvingen, inleidingen en artikelsgewijs commentaar wijst de auteur de lezer de weg in het woud aan regels die de maatschappij tegen de risico's van chemische stoffen moeten beschermen.

EUR

Download e-book bij 4 verkopers

Aanbieder Bestandstype Prijs
AKO epub € 96,27
96.27
Bol.com epubLeesID € 101,00
BookSpot (was: ECI) epub € 101,00
eBook.nl epubLeesID € 101,00
101

Ken jij de voordelen van LeesID?

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week niet weergegeven.

Meer e-books van Koninkrijk Der Nederlanden

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Prijs: € 62,92 tot € 66,00

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Prijs: € 62,92 tot € 66,00

Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice I

Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice I
Prijs: € 81,17 tot € 84,50

Productenwetgeving Algemeen deel

Productenwetgeving Algemeen deel
Prijs: € 62,92 tot € 66,00

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Prijs: € 62,92 tot € 66,00

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun
Prijs: € 111,37 tot € 116,00

Verdragen luchtvaart

Verdragen luchtvaart
Prijs: € 0,00

Databankenwet

Databankenwet
Prijs: € 40,90 tot € 43,00