Skip to main content

Veelplegers: specialisten of niet?

N. Tollenaar, A.M. van der Laan

Traditionele veelplegers zijn vooral verslaafde daklozen die stelen en inbreken om in hun verslaving en eerste levensbehoefte te voorzien, althans dat is het algemeen… » Lees verder

€ 20,99 bij Kobo (epub) en 0 andere aanbieders

ISBN:
9789460949029

Vermeld sinds:
29 november 2014

Laatst gewijzigd:
13 januari 2019

Veelplegers: specialisten of niet?

Traditionele veelplegers zijn vooral verslaafde daklozen die stelen en inbreken om in hun verslaving en eerste levensbehoefte te voorzien, althans dat is het algemeen geldende beeld. Recent duikt echter ook in de media steeds vaker het beeld op van de gewelddadige veelpleger of veelplegers die andersoortige delicten plegen. In Nederland is nog weinig onderzoek gedaan naar de typen misdrijven die veelplegers in hun carrière plegen en aan welke ze de voorkeur geven. In dit onderzoek is nagegaan of veelplegers in hun criminele carrière de voorkeur geven aan bepaalde typen misdrijven (specialisatie) of juist vaak switchen en een heel breed scala aan misdrijven plegen (veelzijdigheid). Er zijn 'klassieke' criminologische methoden gebruikt om de mate van specialisatie in bepaalde typen misdrijven te meten, evenals moderne methoden die het mogelijk maken om patronen in typen misdrijven in criminele carrières te bestuderen, namelijk sequentieanalyse. Ook is onderzocht of er op basis van de misdrijfpatronen in criminele carrières subgroepen van veelplegers te onderscheiden zijn. Er blijken verschillende subgroepen van veelplegers te zijn waarvan sommige veelzijdig zijn en andere in bepaalde fasen van hun carrière zich meer specialiseren in een beperkt aantal typen misdrijven. Naast de bekende stereotiepe vermogensveelpleger zijn er veelplegers die uiteindelijk in hun carrière vooral de voorkeur geven aan verkeersmisdrijven en veelplegers die overwegend agressiegerelateerde misdrijven plegen.

EUR

Download e-book bij 1 verkopers

Aanbieder Bestandstype Prijs
Kobo epub € 20,99
20.99
20.99

Ken jij de voordelen van LeesID?

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week niet weergegeven.

Meer e-books van N. Tollenaar en A.M. van der Laan

Jongeren en vrijheidsbeneming

Jongeren en vrijheidsbeneming
Prijs: € 0,00