Skip to main content

Van natuurlandschap tot risicomaatschappij

Dit boek brengt de gevarieerde omgangsvormen van de mens met zijn natuurlijke omgeving in kaart. » Lees verder

€ 34,99 bij AKO (epub) en 0 andere aanbieder

ISBN:
9789048501489

Vermeld sinds:
16 oktober 2014

Laatst gewijzigd:
19 januari 2019

Van natuurlandschap tot risicomaatschappij

Dit boek brengt de gevarieerde omgangsvormen van de mens met zijn natuurlijke omgeving in kaart. Het gaat daarbij om nut plezier voor- en tegenspoed in samenlevingen maar ook om verandering verslechtering en verbetering die in het natuurlijk milieu gebeurt en wordt teweeggebracht en aangericht. Dit boek biedt een rijk geïllustreerd overzicht van de mens-milieurelaties die men verspreid over de wereld aantreft. Het geeft zowel aandacht aan het natuurlijk milieu als productiefactor in de agrarische sector en de mijnbouw als aan het genoegen en de verbetering van de gezondheid die men aan een gunstig natuurlijk milieu kan ontlenen. Het biedt inzicht in de veranderingen die in het klimaat optreden en aan de verschillende typen natuurrampen die zich voordoen. Het boek begint met de verbreiding van de menselijke soort over de planeet en eindigt met de uiteenlopende risico 's waarmee de verschillende samenlevingen nu worden geconfronteerd. De hoofdlijn van het boek is ontwikkeld vanuit een geografisch perspectief. Er zijn bij elk onderdeel daarnaast bijdragen van specialisten uit andere wetenschapsgebieden zoals civiele techniek klimaatstudies en economie. Het boek heeft een voorwoord van Ruud Lubbers. Frank den Hertog sociaal geograaf gepromoveerd in 2003 en sedert 2007 werkzaam bij het RIVM.|Herman van der Wusten emeritus hoogleraar politieke geografie UvA en oud-decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen UvA (1997-2001).|Ton Dietz hoogleraar sociale geografie UvA en gedurende 2002-2007 directeur van de landelijke onderzoekschool voor mondiale sociale transformatie en ontwikkelingsstudies CERES.

Download e-book bij 1 aanbieders

Aanbieder Bestand Prijs
AKO epub € 34,99

Ken jij de voordelen van LeesID?

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week niet weergegeven.

Meer e-books van Ton Dietz en Frank den Hertog en Herman van der Wusten

Geopolitiek

Geopolitiek
Prijs: € 4,99

Geopolitiek

Geopolitiek
Prijs: € 4,99