Skip to main content

Tekstuitgave Gemeentewet / 2016-2017

De Gemeentewet geeft het wettelijk kader van de gemeentelijke organisatie en ziet toe op de instelling van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders… » Lees verder

€ 49,66 bij AKO (epub) en 0 andere aanbieders

ISBN:
9789013139334

Vermeld sinds:
16 december 2016

Laatst gewijzigd:
20 januari 2019

Tekstuitgave Gemeentewet / 2016-2017

De Gemeentewet geeft het wettelijk kader van de gemeentelijke organisatie en ziet toe op de instelling van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Heeft u geregeld met de Gemeentewet te maken? Dan vindt u in Tekstuitgave Gemeentewet 2016/2017 de informatie die u nodig heeft. Gemeentewet, wetsvoorstellen en aanverwante regelgeving Deze uitgave bevat de Gemeentewet met peildatum 1 september 2016, aangevuld met de bij het parlement lopende wetsvoorstellen. Daarnaast zijn de voornaamste uitvoeringsbesluiten en een verkorte weergave van wetten die nauw samenhangen met de Gemeentewet opgenomen. Voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in voetnoten onder de tekst en via het overzichtelijke trefwoordenregister vindt u snel de informatie die u zoekt. Naast de Gemeentewet is de volgende wet- en regelgeving (verkort) opgenomen: · Grondwet · Europees Handvest inzake lokale autonomie · Goedkeuringswet Europees Handvest inzake lokale autonomie · Algemene...

EUR

Download e-book bij 1 verkopers

Aanbieder Bestandstype Prijs
AKO epub € 49,66
49.66
49.66

Ken jij de voordelen van LeesID?

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week niet weergegeven.