Skip to main content

Het is tijd om promotieonderwijs en promotieonderzoek te organiseren

ORATIEREEKSIn zijn oratie zet Bart Noordam de knelpunten uiteen van de huidige organisatie van promotieonderzoek en promotieonderwijs. » Lees verder

€ 6,50 bij AKO (epub) en 0 andere aanbieder

ISBN:
9789048509928

Vermeld sinds:
16 oktober 2014

Laatst gewijzigd:
20 januari 2019

Het is tijd om promotieonderwijs en promotieonderzoek te organiseren

ORATIEREEKSIn zijn oratie zet Bart Noordam de knelpunten uiteen van de huidige organisatie van promotieonderzoek en promotieonderwijs. Hij draagt daarbij korte- en langetermijnoplossingen aan. Noordam stelt dat het tijd is dat universiteiten weer de regie in handen krijgen en zelf beslissen welk promotieonderzoek er wordt gedaan. Deze keuzes moeten niet primair worden gemaakt door externe financiers (zoals NWO en de EU) die nu met een bescheiden bijdrage een grote stem in de keuze van het onderzoek hebben. Ook vindt Noordam dat het tijd is meer aandacht te besteden aan een belangrijk product van het promotieonderzoek: het opleiden van mensen die complexe problemen kunnen oplossen. Het rendement van de kostbare (vierjarige) promotieopleiding is volgens hem te laag: de helft is na zes jaar nog niet klaar. Ook wordt er te weinig aandacht besteed aan de vaardigheden die de promovendus na zijn opleiding nodig heeft. Voor de meeste gepromoveerden zullen geleerde vaardigheden meer van pas komen dan specialistische kennis en daar moet tijdens de promotieopleiding rekening mee gehouden worden.Bart Noordam (1964) promoveerde in 1990 in de natuurkunde aan de UvA (met lof) en doet sindsdien wetenschappelijk onderzoek in de atoomfysica waarover hij eerder georeerd heeft aan de Vrije Universiteit (in 2000). Hij is nu bijzonder hoogleraar aan de UvA in de atoomfysica. Daarnaast is Noordam ge eresseerd in het verbeteren van organisatiestructuren waaraan hij op een aantal plaatsen invulling heeft gegeven: eerst als consultant bij McKinsey&Company daarna als directeur van het FOM-Instituut AMOLF en recentelijk als bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer.

Download e-book bij 1 aanbieders

Aanbieder Bestand Prijs
AKO epub € 6,50

Ken jij de voordelen van LeesID?

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week niet weergegeven.