Skip to main content

Het medisch beoordelingstraject bij letselschade

Annelies Wilken

Het medisch beoordelingstraject is een knelpunt¬ in de afwikkeling van letselschade. » Verder lezen...

€ 31,99 bij Kobo € 73,21 bij Bookspot vergelijk alle 4 prijzen

ISBN:
9789462742505

Vermeld sinds:
9 September 2020

Gewijzigd op:
29 September 2020

Producteigenschappen

Het medisch beoordelingstraject bij letselschade

Het medisch beoordelingstraject is een knelpunt¬ in de afwikkeling van letselschade. Dit boek bevat een verslag van een juridisch empirisch onderzoek naar mogelijkheden ter verbetering van dit medisch beoordelingstraject, welk onderzoek heeft geleid tot de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Er komt een aantal onderwerpen aan bod ten aanzien waarvan juridische lacunes bestonden, hetgeen tot problemen in het medisch beoordelingstraject leidde. Dat betreft achtereenvolgens (i) de betekenis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in letselschadezaken, (ii) de professionele standaard van de medisch adviseur in letselschadezaken en (iii) het blokkeringsrecht uit artikel 7:464 lid 2 BW. Ook komt de inhoud en het totstandkomingsproces van de Medische Paragraaf aan bod; het boek geeft inzicht in de empirisch juridische methodologie van juridisch handelingsonderzoek aan de hand waarvan de Medische Paragraaf in nauwe samenwerking met de letselschadepraktijk tot stand is gekomen en illustreert het belang van deze onderzoeksmethode voor de ontwikkeling van private regulering. Annelies Wilken (1979) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar afstuderen in 2002 is zij als advocaat werkzaam geweest bij Houthoff Buruma te Amsterdam. Sinds 2008 is zij binnen de afdeling privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam werkzaam als docent onderzoeker en doet zij onderzoek naar het medisch beoordelingstraject in letselschadezaken. Daarnaast is zij sinds 2011 als lid-jurist verbonden aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam. Annelies Wilken is auteur van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
EUR

Koop dit product bij 4 verkopers

Verkoper Prijs
Kobo € 31,99
31.99
eBook.nl € 60,00
Bol.com € 60,00
Bookspot € 73,21
73.21

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week wordt niet weergegeven.