Skip to main content

Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 04: De Hoendervogels

Alfred Edmund Brehm

De Hoendervogels (Alectoridornithes). » Verder lezen...

€ 2,99 bij Apple iTunes € 3,99 bij Bol.com vergelijk alle 3 prijzen

ISBN:
9781465552303

Vermeld sinds:
21 September 2020

Gewijzigd op:
29 September 2020

Producteigenschappen

Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 04: De Hoendervogels

De Hoendervogels (Alectoridornithes). Oken splitst de klasse der Vogels in twee hoofdgroepen of "trappen": Nestblijvers en Nestvlieders. "Ik let," zegt hij, "op de ontwikkeling der Vogels. Sommige komen naakt en blind uit het ei en moeten daarom lang gevoederd worden. Deze noem ik Nestblijvers. De overige komen ziende en reeds tamelijk dicht bevederd uit het ei, kunnen bijna dadelijk loopen en hun voedsel zoeken. Hen noem ik Nestvlieders. Deze gaan stappend, gene huppelend; men zou ze dus ook "Stappers" en "Huppelaars" kunnen noemen. De laatstgenoemde houden van hooggelegen plaatsen, en hun voornaamste wijze van beweging is het vliegen; de eerstgenoemde blijven bij voorkeur op den grond of op het water en vliegen slechts als de nood hen er toe dwingt; men zou ze "Vliegers" en "Loopers" kunnen noemen. Gene maken gebruik van één bepaalde soort van voedsel, leven van zaden en vruchten, die zij van den stengel afplukken, of van dieren, die zich snel bewegen; deze voeden zich met al wat zij krijgen kunnen, met afgevallen zaden en vruchten en meestal met dieren, die langzaam kruipen, zooals Slakken en Wormen, of met Visschen, Amphibiën, Vogels en Zoogdieren, die traag van beweging zijn, met gekookt vleesch en groenten; men zou ze "Eén-soort-voedsel-eters" en "Alleseters" kunnen noemen. Gene zijn verder bijna doorgaans klein (de meeste blijven beneden de grootte van de Raaf), deze daarentegen zijn meestal grooter dan een Hoen; gene slapen staande, deze neergehurkt, enz."—Het valt niet te ontkennen, dat deze verschilpunten werkelijk bestaan en belangrijk zijn; zij leggen echter niet genoeg gewicht in de schaal om er een stelsel op te grondvesten. Vele "Stappers, Loopers, Alleseters" en hoe Oken de leden van een zijner "trappen" al niet meer genoemd heeft, zijn Nestblijvers en geen Nestvlieders; wij zouden dus nauw verwante vormen van elkander moeten scheiden, als wij het denkbeeld van Oken letterlijk wilden toepassen.
EUR

Koop dit product bij 3 verkopers

Verkoper Prijs
Apple iTunes € 2,99
2.99
Bol.com € 3,99
Kobo € 3,99
3.99

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week wordt niet weergegeven.