Skip to main content

Handhavingsrecht

F.C.M.A. Michiels

Handhaving is noodzakelijk om de doelen van de rechtsstaat te kunnen verwezenlijken. » Lees verder

€ 62,77 bij AKO € 66,00 bij Bol.com vergelijke alle 5 prijzen

ISBN:
9789013137620

Vermeld sinds:
21 juli 2016

Laatst gewijzigd:
13 januari 2019

Handhavingsrecht

Handhaving is noodzakelijk om de doelen van de rechtsstaat te kunnen verwezenlijken. Rechtsnormen moeten worden nageleefd en als dat niet spontaan gebeurt, moet de naleving kunnen worden afgedwongen. Daartoe dient de handhaving. In dit boek gaat het om handhaving door bestuurlijke instanties van bestuursrechtelijke normen. Nu is het bestuursrecht enorm breed. Het kent vele zogeheten bijzondere delen, zoals het omgevingsrecht, het financieel en economisch recht, het socialezekerheidsrecht etc. Het is niet onze opzet geweest in dit boek het handhavingsrecht op al deze gebieden grondig en uitvoerig te bespreken. Wel zijn aan de rechtspraktijk van deze delen vele voorbeelden ontleend. Wat dit boek echter primair te bieden heeft, is een beschrijving en analyse van het #algemeen deel# van het bestuursrechtelijke handhavingsrecht. Dit gebeurt in drie delen. Eerst wordt een overzicht gegeven van het recht ten aanzien van het toezicht op de naleving en de belangrijkste bestuurlijke sancties. Daarna volgt een verdieping van de stof aan de hand van enkele thematische dwarsdoorsnedes. Het derde deel bevat een drietal doorkijkjes over de financiering, de organisatie en het ketenkarakter van de handhaving. Door deze aanpak was een gevarieerde behandeling mogelijk, waarbij het handhavingsrecht vanuit verschillende invalshoeken is bekeken. Wij hopen dat dit boek zowel voor de juridische opleidingen als voor de rechtspraktijk een wegwijzer kan zijn op het interessante, maar ook complexe terrein van de bestuursrechtelijke handhaving.

EUR

Download e-book bij 5 verkopers

Aanbieder Bestandstype Prijs
AKO epub € 62,77
62.77
Managementboek epubLeesID € 65,50
Bol.com epubLeesID € 66,00
BookSpot (was: ECI) epub € 66,00
eBook.nl epubLeesID € 66,00
66

Ken jij de voordelen van LeesID?

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week niet weergegeven.