Skip to main content

Dialoog

Chris Kuiper, Annemarie Meulenberg-Brouwer, Hannelies van der Pol-Top, Hannelies van der Pol - Top

De logopedist draagt bij aan het participeren van mensen in het dagelijks leven. » Verder lezen...

Geen huidige prijs bekend

ISBN:
9789462740464

Vermeld sinds:
7 September 2020

Gewijzigd op:
7 September 2020

Producteigenschappen

Dialoog

De logopedist draagt bij aan het participeren van mensen in het dagelijks leven. Gezien het domein van het beroep betekent dit dat de logopedist zich zal inspannen om cliënten aan het woord te laten komen. In Dialoog worden verbanden gelegd tussen de beroepsrollen en ontwikkelingen in het vakgebied, waardoor de logopedist van de toekomst beter voorbereid is op de uitoefening van het beroep in de volle breedte. Met dit boek wordt in zeven `kleine verhalen het belang van de dialoog en communicatie voor participatie aan het dagelijks leven van cliënten geïllustreerd. En daarmee de legitimiteit van het beroep van logopedist. Vervolgens wordt ingegaan op de principes, ideeën en kaders die de grondslagen vormen van het beroep logopedist. Hoe hangen onderwerpen als mensbeeld en gezondheid, kenmerken van de persoon van de hulpverlener en beroepsparadigma, wetenschap en Internationale Classificatie van Functioneren (ICF) samen? Dialoog is bedoeld voor studenten van alle logopedieopleidingen, voor docenten en beroepsbeoefenaren, maar zeker ook voor cliënten, verwijzers, zorgverzekeraars en iedere geïnteresseerde lezer. Het boek kan van voor naar achter worden gelezen, maar dat is niet noodzakelijk. In deze tweede herziene druk zijn de `verhalen uit deel I nagenoeg intact gebleven en is meer beroepsjargon ter informatie toegevoegd. In deel II zijn de hoofdstukken over de grondslagen van het beroep en over ethiek grondig herzien. De overige hoofdstukken zijn geactualiseerd en meer toegankelijk gemaakt voor de doelgroep door de relatie tussen de `verhalen en de grondslagen sterker te benadrukken. Het slot wordt gevormd door een reflectie op de relatie tussen deel I en II.

Prijsgeschiedenis

Er is geen prijsgeschiedenis beschikbaar voor dit product. Hiervoor moeten we minimaal één prijs, één week geregistreerd hebben.