Skip to main content

De Zeven Deugden

Johan W.E.C. Vanderbail

De Zeven Deugden verhaalt over een set van zeven Japanse zwaarden. » Verder lezen...

Geen huidige prijs bekend

ISBN:
1230003844427

Vermeld sinds:
7 September 2020

Gewijzigd op:
7 September 2020

Producteigenschappen

De Zeven Deugden

De Zeven Deugden verhaalt over een set van zeven Japanse zwaarden. Elk zwaard op zich is een waar meesterwerk. Zij lijken een verrassende invloed te hebben gehad op de bezitters ervan en via hen op de wereld zoals we die nu kennen. Deugden die héél even tijdens de corona pandamie wereldwijd aan de oppervlakte kwamen, maar helaas nu weer op de achtergrond gedrukt zijn. Waarom gebeurt dit en kunnen wij deze strijd der deugden niet ondersteunen? In het boek wordt deze langdurige klassieke strijd van het goede tegen het kwade vierhonderd jaar lang gevolgd. De definities van de invulling van deze zeven deugden blijken echter behoorlijk onderhevig aan de denkbeelden van de betreffende tijd; wat we nu als kwaad zien was vroeger zo slecht niet in de ogen van de mensen van toen en omgekeerd. De ontknoping is onconventioneel te noemen en qua stijl een knipoog naar de oude Griekse en Romeinse toneelspelen. Indien het idee dat geformuleerd wordt in de verrassende ontknoping, in welke vorm dan ook, geadopteerd wordt door de mensheid, kan dit zomaar een beslissende positieve wending blijken te zijn voor een wereld die momenteel zucht onder de naweëen van de coronacrisis en de natuurlijke uitputting veroorzaakt door ons mensen. Ondanks de moeilijke tijden en de vele zieken en doden had de corona crisis een uniek aspect, het was welhaast een wereldwijd sociaal experiment: voor het eerst in de historie van de mensheid was de gehele wereld nog maar met één ding bezig. Het gevolg was een vervriendelijking van de samenleving en een collectief streven naar het beschermen van de zwakkeren onder ons. Van de doorgaans zogenaamde belangrijke mensen op deze wereld werd even helemaal niets gehoord. De wereld had behoefte aan de de gewone mens! Wat zich ontspon over de wereld waren acties van een haast Bijbelse altruïstische aard! Met het opnieuw ontwerpen van onze economie kunnen we de wereld op deze manier herscheppen. De economie is geen wetenschap, maar een door onszelf ontwikkeld systeem dat alleen maar in stand gehouden wordt om de "haves" te beschermen tegen "the not haves" en plaatsvindt buiten de politieke kringen. Om dit om te gooien is een Herculus klus, maar we hebben als mensheid bewezen dat we de meest verstokte dictatoren de baas kunnen op het moment dat de algehele gezondheid in het gedrang komt! De oplossing hier weergeven is een te grote spoiler, maar het verhaal leidt ons naar de ultieme oplossing. Een oplossing van en voor ons allemaal, niemand uitgezonderd. Als we de oplossing weten te implemanteren kunnen we het citaat van Emanuel Kant herschrijven;


Kijk eens naar die hulpvaardigheid, het altruïsme, het wederzijdse geven, de saamhorigheid, de vrede, de geboortes, die dagelijks het geluk brengen in dit prachtige huis van filosofie, dit briljante heiligdom van kunst en wetenschap.

Prijsgeschiedenis

Er is geen prijsgeschiedenis beschikbaar voor dit product. Hiervoor moeten we minimaal één prijs, één week geregistreerd hebben.