Skip to main content

De Prospectusplicht

Wolters Kluwer Nederland B.V.

De verplichting tot het verschaffen van informatie door een onderneming die voornemens is effecten uit te geven dan wel heeft uitgegeven aan (potentiële) beleggers… » Lees verder

€ 102,16 bij AKO € 106,50 bij Bol.com vergelijke alle 4 prijzen

ISBN:
9789013110753

Vermeld sinds:
16 oktober 2014

Laatst gewijzigd:
12 januari 2019

De Prospectusplicht

De verplichting tot het verschaffen van informatie door een onderneming die voornemens is effecten uit te geven dan wel heeft uitgegeven aan (potentiële) beleggers is een van de belangrijke onderwerpen van het (Europese) effectenrecht. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op de prospectusplicht zoals deze is neergelegd in de Prospectusrichtlijn en in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. Naast de historische en wetstechnische context wordt in dit boek onder meer ingegaan op de vraag hoe een prospectus moet worden opgesteld aan welke vereisten een prospectus dient te voldoen en de eisen die de AFM stelt bij de goedkeuring van het prospectus. Verder wordt onder meer ingegaan op de uitzonderingen op en vrijstellingen van de prospectusplicht het 'paspoorten' van een prospectus naar een andere lidstaat de kosten voor het goedkeuren van het prospectus en de voorwaarden voor het opstellen van een basisprospectus. Het boek bevat verder Hoofdstuk 5.1 Wft Hoofdstuk 5 Vrijstellingsregeling Wft en de Prospectusverordening zoals geldend op 1 juli 2012.

EUR

Download e-book bij 4 verkopers

Aanbieder Bestandstype Prijs
AKO epub € 102,16
102.16
Bol.com epubLeesID € 106,50
BookSpot (was: ECI) epub € 106,50
eBook.nl epubLeesID € 106,50
106.5

Ken jij de voordelen van LeesID?

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week niet weergegeven.

Meer e-books van Wolters Kluwer Nederland B.V.

Bezit en rechtsgevolgen van bezit

Bezit en rechtsgevolgen van bezit
Prijs: € 54,22 tot € 57,50

Vriendschappelijke opstellen voor Krijn Haak

Vriendschappelijke opstellen voor Krijn Haak
Prijs: € 102,74 tot € 107,50

De uitvoeringspraktijk van het UWV werkbedrijf

De uitvoeringspraktijk van het UWV werkbedrijf
Prijs: € 77,05 tot € 81,00

Belastingplichtige in de BTW

Belastingplichtige in de BTW
Prijs: € 81,61 tot € 85,00

Tekstuitgave rijvaardigheid en reisdocumenten 2016

Tekstuitgave rijvaardigheid en reisdocumenten 2016
Prijs: € 51,94 tot € 52,00

Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht / 4 Erfrecht en schenking

Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht / 4 Erfrecht en schenking
Prijs: € 225,57 tot € 234,00

Stelplicht & Bewijslast

Stelplicht & Bewijslast
Prijs: € 45,00 tot € 45,09

Openbare-orderecht

Openbare-orderecht
Prijs: € 58,78 tot € 61,50