Skip to main content

De Prins en Johan de Witt (Geïllustreerd)

P. J. Andriessen

Het is een algemeen betreurd feit, dat van de jeugd onzer groote mannen slechts weinig of niets bekend is. » Verder lezen...

€ 0,99 bij Kobo en 0 andere verkopers

ISBN:
1230002194691

Vermeld sinds:
7 September 2020

Gewijzigd op:
29 September 2020

Producteigenschappen

De Prins en Johan de Witt (Geïllustreerd)

Het is een algemeen betreurd feit, dat van de jeugd onzer groote mannen slechts weinig of niets bekend is. En geldt dit ten aanzien van hun openbaar leven, de leemte doet zich nog sterker gevoelen, wanneer men uit hun intiem leven wenscht te putten. Ik ontken dan ook niet, dat mij de samenstelling van dit boek ontzaglijk veel onderzoek en nasnuffelen heeft gekost, want onze vroegere auteurs gaven nooit veel meer dan een histoire de bataille; verlangt men dus een histoire intime, dan moet men die uit tal van werken oprakelen. Toch durf ik zeggen, dat ik gelukkig ben geweest; daar ik hier mijnen lezers eene geschiedenis van de jeugd van onzen onsterfelijken Willem III mag aanbieden, waarin alle voorvallen historisch zijn, op slechts twee1 na, van welke twee ik toch de verzekering durf geven, dat zij niet uit de lucht zijn gegrepen, maar geheel en al op het karakter van den jongen Prins berusten. In 't bijzonder vinden zij dan ook hier de betrekking van den jeugdigen Oranjevorst tot den eersten man van zijn tijd, den eenigen Johan de Witt.
EUR

Koop dit product bij 1 verkopers

Verkoper Prijs
Kobo € 0,99
0.99
0.99

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week wordt niet weergegeven.