Skip to main content

De lynch-wet

Gustave Aimard

Het was omtrent drie ure in den namiddag. » Verder lezen...

€ 0,92 bij Bol.com en 0 andere verkopers

ISBN:
1230003949528

Vermeld sinds:
7 September 2020

Gewijzigd op:
25 September 2020

Producteigenschappen

Auteur: Gustave Aimard
NUR: NUR onbekend
Uitgeverij: Rastro Books

De lynch-wet

Het was omtrent drie ure in den namiddag. Een eenzame ruiter, in Mexicaansche kleeding, reed in snellen galop langs den oever eener rivier zonder naam, die zich in de Rio Gila uitstort, en wier grillige kronkelingen hem noodzaakten om tallooze omwegen te maken. Deze ruiter, ofschoon steeds met de hand aan den trekker van zijn geweer en scherp uitkijkende, om op alle onvoorziene gebeurtenissen dadelijk gereed te zijn, zette zijn paard gedurig aan met teugel en stem, alsof hij haast had om het doel zijner reis te bereiken.

De wind woei vrij sterk; met dat al was de lucht smoorheet en sjirpten de onder het lange gras verscholen krekels hun eentonig, wanluidend gezang. De vogels beschreven groote kringen in de bovenlucht en slaakten van tijd tot tijd scherpe kreten; zware koperkleurige wolken dreven gedurig over de zon en onderschepten hare doffe stralen; kortom, alles voorspelde een geducht onweder.


Gustave Aimard (Parijs, 13 september 1818 — aldaar, 20 juni 1883) was het pseudoniem van een beroemde Franse schrijver van avonturenboeken. Hij heette eigenlijk Olivier Aimard en had in zijn jeugd een avontuurlijk leven geleid in Noord-Amerika, Spanje en Turkije. Geruime tijd heeft hij onder de Indianen in Noord-Amerika geleefd en vooral zijn ervaringen daar heeft hij in talrijke boeken verwerkt.
EUR

Koop dit product bij 1 verkopers

Verkoper Prijs
Bol.com € 0,92
0.92
0.92

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week wordt niet weergegeven.