Skip to main content

De kracht van het geloof

Matthew Henry

De schrij ver van de Hebreeënbrief riep de Hebreeën op om in de moeilij ke dagen waarin zij leefden, te volharden in het geloof en standvastig te blij ven. » Verder lezen...

€ 14,99 bij Bol.com en 4 andere verkopers

ISBN:
9789402905427

Vermeld sinds:
21 September 2020

Gewijzigd op:
29 September 2020

Producteigenschappen

Auteur: Matthew Henry
NUR: 700 Theologie algemeen
Uitgeverij: Onbekend

De kracht van het geloof

De schrij ver van de Hebreeënbrief riep de Hebreeën op om in de moeilij ke dagen waarin zij leefden, te volharden in het geloof en standvastig te blij ven. Een oproep die ook tot ons komt in de 21ste eeuw. In de lange rij van de geloofshelden uit Hebreeën 11 worden veel getuigenissen gegeven van hen die door de kracht van het geloof staande bleven. Juist uit het alledaagse leven van de daar genoemde personen blij kt wat de kracht van het geloof vermag. Door Gods genade zij n de gelovigen niet bezweken onder beproevingen, lij den, gevangenschappen en andere gruweldaden. De reeks van Bij belse identifi - catiefi guren uit Hebreeën 11 is ook voor ons tot bemoediging en navolging! De dagboekstukjes zij n samengesteld aan de hand van de Bij belverklaring van Matthew Henry, de bekende Engelse predikant die op pastorale wij ze het leven van de geloofshelden dichterbij brengt. Voor de kerkelij ke feestdagen zij n aparte dagboekstukjes opgenomen. Het dagboek heeft een duidelij ke letter. Samengesteld door J. Kranendonk-Gij ssen
EUR

Koop dit product bij 5 verkopers

Verkoper Prijs
Bol.com € 14,99
14.99
Bookspot € 14,99
eBook.nl € 14,99
Apple iTunes € 14,99
Kobo € 14,99
14.99

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week wordt niet weergegeven.