Skip to main content

De Koran: Voorafgegaan Door Het Leven Van Mahomed, Eene Inleiding Omtrent De Godsdienstgebruiken Der Mahomedanen, Enz

unknown

Met ophelderende aanmerkingen en historische aanteekeningen van M. » Verder lezen...

€ 2,99 bij Apple iTunes € 3,99 bij Bol.com vergelijk alle 3 prijzen

ISBN:
9781465510662

Vermeld sinds:
9 September 2020

Gewijzigd op:
29 September 2020

Producteigenschappen

Auteur: unknown
NUR: NUR onbekend
Uitgeverij: Library Of Alexandria

De Koran: Voorafgegaan Door Het Leven Van Mahomed, Eene Inleiding Omtrent De Godsdienstgebruiken Der Mahomedanen, Enz

Met ophelderende aanmerkingen en historische aanteekeningen van M. Kasimirski, Dr. L. Ullmann, Dr. G. Weil en R. Sale Uitgegeven onder toezicht van Dr. S. Keyzer Vierde druk Waaraan is toegevoegd Een overzicht van de geschiedenis der Turken voornamelijk in hunne verhouding tot het overige Europa Door Dr. N. Japikse Met 3 in kleuren gedrukte Kaartjes Rotterdam—D. Bolle Voorbericht bij den tweeden druk. Toen de eerste druk van den Koran, nu 20 jaar geleden onder toezicht van den bekwamen Hoogleeraar Keyzer bij mij het licht zag, werd er bepaald op gewezen, dat de kennis van de godsdienstgebruiken der Mahomedanen een noodzakelijk vereischte is, om tot een juiste beoordeeling te komen der geduchte macht, die haar hoofdzetel in Konstantinopel heeft, en vandaar zich over geheel Azië en Afrika uitstrekt. Honderd dertig millioen Mahomedanen staan in de voornaamste werelddeelen steeds gewapend tegenover drie honderd zestig millioen Christenen. Gedurende meer dan twaalf eeuwen is de Turk de openbare vijand van den Christen en heeft deze laatste den Mahomedaan als zijn erfvijand leeren beschouwen. En toch is de Christen over het algemeen al zeer oppervlakkig in zijne beschouwing van den Muzelman, slechts schaars bekend met den godsdienst van Mahomed
EUR

Koop dit product bij 3 verkopers

Verkoper Prijs
Apple iTunes € 2,99
2.99
Bol.com € 3,99
Kobo € 3,99
3.99

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week wordt niet weergegeven.