Skip to main content

De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf

Delphine Vanhaelemeesch

Elektronisch toezicht is de laatste jaren een gevestigde waarde geworden in de (Belgische) strafuitvoering met groeiende cijfers en toepassingsmogelijkheden. » Lees verder

€ 38,99 bij AKO (epub) en 0 andere aanbieders

ISBN:
9789462744141

Vermeld sinds:
16 juli 2015

Laatst gewijzigd:
23 januari 2019

De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf

Elektronisch toezicht is de laatste jaren een gevestigde waarde geworden in de (Belgische) strafuitvoering met groeiende cijfers en toepassingsmogelijkheden. In dit boek wilden we de dagelijkse beleving van het elektronisch toezicht centraal plaatsen met de bedoeling die beter te begrijpen en na te gaan in welke mate die verschilt van wat we over een beleving van de gevangenisstraf weten. Vanuit de overtuiging dat het essentieel is om straffen ook te bestuderen en te evalueren op basis van de ervaring van de direct betrokkenen, werd resoluut gekozen voor een onderzoeksdesign waarin de onder toezicht gestelde personen en hun beleving van het elektronisch toezicht een centrale plaats innemen. Omdat ook de huisgenoten van de onder toezicht gestelde persoon bij de uitvoering van het elektronisch toezicht zijn betrokken en de straf in zekere mate ervaren, is gekozen om ook hen in het onderzoek mee te nemen. In totaal werden 104 interviews afgenomen met 74 veroordeelden en 30 huisgenoten. Doordat we in eerste instantie de visie van de respondenten wilden horen, werd pas in tweede instantie teruggegrepen naar literatuur over beleving, in dit geval de bestaande detentiekaders, om na te gaan in welke mate de empirische resultaten daarin konden worden gevat.

EUR

Download e-book bij 1 verkopers

Aanbieder Bestandstype Prijs
AKO epub € 38,99
38.99
38.99

Ken jij de voordelen van LeesID?

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week niet weergegeven.