Skip to main content

Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier - Het verhaal van OCMW op onderhoudsplichtigen

Floor Lambrecht

Onderzoek naar de draagwijdte van het verhaalrecht van het OCMW voor kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het leefloon op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde Dit werk handelt over de terugvordering door het OCMW van de kosten… » Verder lezen...

€ 67,99 bij Kobo € 69,99 bij Apple iTunes vergelijk alle 2 prijzen

ISBN:
9782804488024

Vermeld sinds:
7 September 2020

Gewijzigd op:
1 November 2020

Producteigenschappen

Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier - Het verhaal van OCMW op onderhoudsplichtigen

Onderzoek naar de draagwijdte van het verhaalrecht van het OCMW voor kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het leefloon op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde Dit werk handelt over de terugvordering door het OCMW van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het leefloon op de onderhoudsplichtige familieleden van de hulpgenieter. De verplichting, in sommige gevallen de mogelijkheid, voor het OCMW om de gemaakte kosten te recupereren bij de onderhoudsplichtige familieleden, is gesteund op de basissolidariteit die geacht wordt aanwezig te zijn tussen zorgbehoevende en gezonde familieleden. Hoewel dit principe op het eerste zicht voor velen wellicht vanzelfsprekend lijkt, is het dat in de praktijk vaak allesbehalve. Zo leidt de onderhoudsplicht vaak tot ruzies, zijn ouderen beschaamd geld te moeten vragen aan hun kinderen enzovoort.

In deze bijdrage wordt gezocht naar een antwoord op de vraag wat de precieze draagwijdte is van het OCMW-verhaalrecht op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de onduidelijkheden en de daarmee gepaard gaande discussies in de rechtspraak en rechtsleer die sommige toepasselijke wettelijke bepalingen met zich meebrengen. Het werkt geeft een grondige benadering van een moeilijke en technische problematiek vanuit een nieuwe invalshoek, waarbij het louter descriptieve niveau wordt overstegen. Het legt tevens de link tussen theorie en praktijk
EUR

Koop dit product bij 2 verkopers

Verkoper Prijs
Kobo € 67,99
67.99
Apple iTunes € 69,99
69.99

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week wordt niet weergegeven.