Skip to main content

Bedrijf en internationaal recht

Jan Keizer

Door allerlei economische en sociale ontwikkelingen neemt de handel tussen de verschillende landen toe. » Lees verder

€ 32,99 bij Kobo (epub) en 0 andere aanbieders

ISBN:
9789460942532

Vermeld sinds:
29 november 2014

Laatst gewijzigd:
13 januari 2019

Bedrijf en internationaal recht

Door allerlei economische en sociale ontwikkelingen neemt de handel tussen de verschillende landen toe. Ook voor Nederland heeft dit als gevolg dat export en import steeds meer in de belangstelling komen te staan. Zakendoen is niet meer nationaal, maar internationaal. Daarnaast worden wet- en regelgeving in de maatschappij en in het bedrijfsleven met de dag belangrijker. De stroom wet- en regelgeving vanuit Den Haag en Brussel neemt ondanks deregulering alsmaar toe.In Bedrijf en internationaal recht staan de belangrijkste rechtsgebieden van het internationaal (privaat)recht centraal. Bij het schrijven van het boek is gestreefd naar een voor studenten toegankelijke taal, waarbij juridisch jargon zo veel mogelijk is vermeden. Veel onderwerpen worden verhelderd met praktische voorbeelden en rechterlijke uitspraken.Bedrijf en internationaal recht probeert geen volledig theoretisch overzicht van het internationaal (privaat)recht te geven, maar studenten de juridische kennis, vaardigheden en attitude bij te brengen die ze nodig hebben om in het bedrijfsleven internationaal te kunnen functioneren. Het boek is vooral bedoeld voor studenten en voor diegenen die beroepshalve met het internationaal recht te maken hebben.De teksten zijn weer helemaal geactualiseerd. De verordeningen Rome I en Rome II zijn als aparte hoofdstukken opgenomen. Ook zijn de gevolgen van het Verdrag van Lissabon verwerkt.www.bedrijfeninternationaalrecht.nlDeze druk zal worden ondersteund door een eigen website. Naast de docentenhandleiding zijn er als extra ondersteunend materiaal sheets beschikbaar. Deze sheets kunt u na aanvraag samen met de docentenhandleiding downloaden.DoelgroepHet boek is bedoeld voor derde- en vierdejaarsstudenten die het vak recht volgen bij hogere economische opleidingen en HBO-Rechten. Ook is het boek geschikt als inleidend boek binnen het juridisch onderwijs op WO niveau.

EUR

Download e-book bij 1 verkopers

Aanbieder Bestandstype Prijs
Kobo epub € 32,99
32.99
32.99

Ken jij de voordelen van LeesID?

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week niet weergegeven.

Meer e-books van Jan Keizer

Bedrijf en collectief arbeidsrecht

Bedrijf en collectief arbeidsrecht
Prijs: € 19,99

Bedrijf en mededingingsrecht

Bedrijf en mededingingsrecht
Prijs: € 21,99

Bedrijf en internationaal privaatrecht

Bedrijf en internationaal privaatrecht
Prijs: € 0,00

Bedrijf en recht

Bedrijf en recht
Prijs: € 0,00

Bedrijf en internationaal recht

Bedrijf en internationaal recht
Prijs: € 0,00

Bedrijf en internationaal (privaat)recht

Bedrijf en internationaal (privaat)recht
Prijs: € 0,00