Skip to main content

Acquisition and Loss of Nationality|Volumes 1 + 2

Nationaliteit en burgerschap zijn recent in verschillende Europese landen een omstreden beleidsveld geworden. » Lees verder

€ 74,99 bij AKO (epub) en 0 andere aanbieders

ISBN:
9789048504572

Vermeld sinds:
16 oktober 2014

Laatst gewijzigd:
12 januari 2019

Acquisition and Loss of Nationality|Volumes 1 + 2

Nationaliteit en burgerschap zijn recent in verschillende Europese landen een omstreden beleidsveld geworden. Zorgen over de integratie van immigranten maar ook pogingen om de banden met emigranten te verstevigen hebben geleid tot wetswijzigingen ten aanzien van het verkrijgen of verliezen van nationaliteit. Een team van 30 onderzoekers hebben de nationaliteitswetgeving en implementatie in de lidstaten (pre 2004) onderzocht. Volume 2 van deze studie presenteert gedetailleerde studies de nationaliteitswetgeving van de verschillende landen de historische achtergrond en de huidige regelingen. Het is een compagnion to volume 1 dat vergelijkende analyses bevat van een nieuwe methodologie die een gedetailleerde beschrijving bevat over hoe nationaliteit kan worden verworven of verloren in alle 15 landen. De resultaten leggen divergerende trends bloot richting liberalisering in sommige landen en nieuwe restricties van toegang tot nationaliteit in andere landen. Volume 1 van deze studie onderzoekt de invloed van internationale en Europese wetgeving presenteert statistische gegevens over naturalisatie en beschrijft bureaucratische procedures. Ondanks het feit dat de EU geen formele competentie heeft in het reguleren van nationaliteitswetgeving zijn de lidstaten met elkaar verbonden door het burgerschap van de Europese Unie. Lidstaten zouden daarom overeenstemming dienen te bereiken over gedeelde normen voor hun nationaliteitswetgeving. Dit boek bevat gedetailleerde beleidsaanbevelingen gebaseerd op het idee dat betrokkenen in een politieke gemeenschap toegang tot de nationaliteit moeten hebben. In aanvulling op de twee volumes zijn gedetailleerde statistieken en verdere vergelijkende analyses van wettelijke regelingen verkrijgbaar op www.imiscoe.org. Rainer Bauböck is hoogleraar sociale en politieke theorie aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Recente publicaties: Transnational Citizenship (1994) From Aliens to citizens (1994) The Challenge of Diversity (1996) Blurred Boundaries (1998) Migration and Citizenship (2006).|Eva Ersbøll is onderzoeker aan het Deense Instituut voor Mensenrechten in Kopenhagen. Haar boek over Deens burgerschap wordt gepubliceerd in 2007.|Kees Groenendijk is professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen in Nederland. Recente publicaties: The Legal Status of Third Country Nationals who are Long Term Residents in a Member State of the European Union (2001) In Search of Europe's Borders (2003) Report on the Free Movement of Workers in the Netherlands in 2004 (2005).|Harald Waldrauch was onderzoeker aan het European Centre for Social Welfare Policy and Research in Vienna. Hij werkt nu voor de Commonwealth Bank of Australia. Recente publicaties: Die Integration von Einwanderern (2001) MigrantInnenorganisationen in der Großstadt (2004).

EUR

Download e-book bij 1 verkopers

Aanbieder Bestandstype Prijs
AKO epub € 74,99
74.99
74.99

Ken jij de voordelen van LeesID?

Prijsgeschiedenis

Prijs gemeten op maandag; huidige week niet weergegeven.