Skip to main content

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Asser-serie 7-I - Koop en ruil
Asser-serie 7-I - Koop en ruil

Dit gezaghebbende handboek schetst de actuele stand van zaken omtrent de koopovereenkomst.

Arbeidsprocesrecht
Arbeidsprocesrecht

Bij de toepassing van het arbeidsrecht kunt u niet zonder grondige kennis van het arbeidsprocesrecht.

Fiscale monografieën 159 - Renteberekening in belastingzaken
Fiscale monografieën 159 - Renteberekening in belastingzaken

Dit is de eerste bundel die zich buigt over renteregelingen omtrent het in rekening brengen en vergoeden van rente.

Zoeken naar zekerheid
Zoeken naar zekerheid

Het asielrecht is een rechtsgebied dat bij uitstek wordt gekenmerkt door onzekerheid over de feiten.

Jaarboek Corporate Governance 2019-2020
Jaarboek Corporate Governance 2019-2020

Heeft u in uw functie te maken met corporate governance vraagstukken? De 9e editie van dit jaarboek brengt u bij in actuele….

Asser 7-XI Pensioen
Asser 7-XI Pensioen

Dit Asser-deel behandelt de regels betreffende pensioenen die in de Pensioenwet zijn opgenomen.

Proportionaliteit in het Europese Financieel Toezichtrecht
Proportionaliteit in het Europese Financieel Toezichtrecht

Dit deel 28 in de ZIFO Reeks bevat de volledige tekst van de op 6 juni 2018 door Bart Joosen aan de Vrije Universiteit uitgesproken….

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag is een nauwkeurige bezigheid.

Tekst & Commentaar Strafvordering
Tekst & Commentaar Strafvordering

Is strafrecht uw terrein en u heeft helder inzicht nodig in de actuele regels van het strafproces en de rechten van verdachten?….

Teksten Europees belastingrecht 2019/2020
Teksten Europees belastingrecht 2019/2020

In deze bundel vindt u een overzicht van teksten over het Europees belastingrecht die u gedurende studie of praktijkbeoefening….

Achtergestelde vorderingen
Achtergestelde vorderingen

Dit is een diepgravende maar toegankelijke en toepasbare studie naar de gevolgen van een achterstelling binnen en buiten….

Giraal betalingsverkeer/Elektronisch betalingsverkeer
Giraal betalingsverkeer/Elektronisch betalingsverkeer

Innovaties rondom elektronische betaalmogelijkheden staan niet stil.

Fiscaal Memo juli 2019
Fiscaal Memo juli 2019

Dit memo voorziet u van alle voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.

Tekst & Commentaar - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Tekst & Commentaar - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De korte, heldere commentaren in deze uitgave helpen u snel antwoord te vinden op tal van vragen over de Wabo en de uitvoeringsregelgeving.

Handboek beleggingsondernemingen
Handboek beleggingsondernemingen

De roep om een nieuwe editie van dit standaardwerk werd almaar luider in het licht van de recente implementatie van MiFID….

Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen
Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen

Met de toenemende internationalisering wensen steeds meer vennootschappen zich te verplaatsen.

Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2019/1
Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2019/1

Bent u werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid? Deze uitgave bevat een compleet….

Kroniek van het strafrecht 2018
Kroniek van het strafrecht 2018

Dit werk brengt voor u de recente gebeurtenissen en veranderingen binnen het strafrecht in kaart.

Financiering van de productieketen
Financiering van de productieketen

De financiering van de productieketen is verbonden aan tal van juridische aspecten en ontwikkelingen.

Pensioenwetgeving 2019
Pensioenwetgeving 2019

Pensioenwetgeving is dé verzameling van pensioenregelgeving.

Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht

Bent u werkzaam binnen het werkveld van het milieurecht? En houdt u zich daarbinnen bezig met de toepassing van het algemeen….

EB Klassiek
EB Klassiek

Dit jaar viert EB Tijdschrift voor scheidingsrecht haar 25-jarig jubileum.

Belastingheffing van coöperaties
Belastingheffing van coöperaties

Al sinds de eerste druk biedt deze uitgave de meest uitvoerige, kritische en actuele beschrijving van de belastingheffing….

Tekst & Commentaar - Vermogensrecht
Tekst & Commentaar - Vermogensrecht

De negende druk van Tekst & Commentaar Vermogensrecht biedt u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op….

Pensioenwetgeving
Pensioenwetgeving

Pensioenwetgeving verzamelt, ordent en ontsluit de wet- en regelgeving betreffende pensioenen naar de stand van 1 januari….

Pacht
Pacht

Evenals de voorgaande drukken, volgt ook deze zevende druk de ontwikkeling van de Pachtwet.

Handboek Jaarrekening / 2015
Handboek Jaarrekening / 2015

Het Handboek Jaarrekening 2015 richt zich zowel op de voor de jaarrekening 2015 geldende Nederlandse wet- en regelgeving….

Wetgeving WWB financiering / 2012
Wetgeving WWB financiering / 2012

De financïele verantwoordelijkheid van Gemeenten voor de uitvoering van de sociale zekerheid is met de inwerkingtreding….

Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation / 2012-2013
Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation / 2012-2013

In deze editie van 2012-2013 komen de volgende onderwerpen aan de orde: medezeggenschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid,….

Ballen (m/v) op het blok
Ballen (m/v) op het blok

Overheden zijn vaak nog weinig succesvol in het doorvoeren van noodzakelijke verandering.