Skip to main content

Tim Lahaye

De laatste bazuin 3 - Nicolae
De laatste bazuin 3 - Nicolae

In één ogenblik zijn miljoenen mensen van de aarde verdwenen.

De laatste bazuin 11 - Armageddon
De laatste bazuin 11 - Armageddon

Nieuw Babylon is gehuld in een geheimzinnig, martelend duister.

De laatste bazuin 4 - Oogst
De laatste bazuin 4 - Oogst

Rayford Steele en Buck Williams hebben de Toorn van het Lam overleefd: een wereldwijde aardbeving in de 21e maand van….

Verlaten
Verlaten

Wie je ook bent, wat je ook gelooft; op een dag zal de wereld voor altijd veranderen.

Nicolae
Nicolae

Wie je ook bent, wat je ook gelooft; op een dag zal de wereld voor altijd veranderen.

De laatste bazuin 12 - Wederkomst
De laatste bazuin 12 - Wederkomst

De Antichrist heeft al zijn legers bijeengebracht in het dal van Megiddo voor de laatste, beslissende slag.

De laatste bazuin 2 - Tegenstand
De laatste bazuin 2 - Tegenstand

De wereld is nog nauwelijks bekomen van de massale verdwijningen, als de politieke ontwikkelingen elkaar in razend tempo….

De laatste bazuin 8 - Merkteken
De laatste bazuin 8 - Merkteken

De Antichrist, Nicolae Carpathia, is opgestaan uit de dood - en dat zal de wereld weten ook.

Tegenstand
Tegenstand

Wie je ook bent, wat je ook gelooft; op een dag zal de wereld voor altijd veranderen.

De laatste bazuin 6 - Moord
De laatste bazuin 6 - Moord

De eerste helft van de Verdrukking is bijna voorbij.

De laatste bazuin 10 - Standvastig
De laatste bazuin 10 - Standvastig

Eén miljoen christenen en orthodoxe joden zijn naar de oude stad Petra gevlucht.

De laatste bazuin 1 - Verlaten
De laatste bazuin 1 - Verlaten

In één catastrofaal ogenblik verdwijnen op de hele wereld miljoenen mensen.

De laatste bazuin 7 - Bezeten
De laatste bazuin 7 - Bezeten

De moord op Nicolae Carpathia, leider van de Wereldwijde Gemeenschap, heeft de wereld diep geschokt.

De laatste bazuin 9 - Ontheiligd
De laatste bazuin 9 - Ontheiligd

Nicolae Carpathia, de Antichrist, ontheiligt de herbouwde tempel en roept zichzelf tot god uit.