Skip to main content
Zware pijnstillers
Zware pijnstillers

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Natuurlijk zou je het wel willen, Florence Nightingale, Zuster Immaculata,….

Infauste dienstprognose
Infauste dienstprognose

In de geneeskunde is een infauste prognose voorbehouden aan ziektebeelden met een ongunstig verloop, in militair jargon….

Vuil goed
Vuil goed

Vijfendertig jaar geleden begon Rob Schouten als schrijver van sonnetten met een barokke, romantisch-decadente inslag,….

Bij bewustzijn
Bij bewustzijn

In Bij bewustzijn (1996) heeft de dichter veel plaats ingeruimd voor bespiegelingen en persoonlijke inzichten.

De groene gravin
De groene gravin

"Alsof Albert Speer zich ermee bemoeid had.

Lusthof
Lusthof

Han Termeer stelt verwoede pogingen in het werk om zo spontaan, heidens en vanzelfsprekend mogelijk te worden en zet daartoe….

Apenlier
Apenlier

In Apenlier komen we iemand tegen die vergeefts een seksfilm probeert te ontrafelen, die contactloos aan het doodsbed….

Iets verhevens en onuitsprekelijks
Iets verhevens en onuitsprekelijks

In mijn persoonlijke leven heeft van jongsaf de muziek een belangrijker rol gespeeld dan welk gebied ook der literatuur',….

Vervelende vlekken
Vervelende vlekken

Deze gedichten verbeelden een wereld die last heeft van psoriasis.

Hoe laat is 't aan den tijd
Hoe laat is 't aan den tijd

Hoe laat is 't aan den tijd? Wordt ook in de poëzie de natuur bedreigd door verstedelijking? Dichten Limburgse dichters….