Skip to main content
The Four Horsemen
The Four Horsemen

De opkomst van het nieuwe atheïsme is voor een groot deel te danken aan vier belangrijke denkers: Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris en Christopher Hitchens.

Het verhaal van onze voorouder
Het verhaal van onze voorouder

Richard Dawkins en Yan Wong nemen ons mee op een opwindende, omgekeerde reis door vier miljard jaar evolutie, van de hedendaagse mens terug naar de microbiële oorsprong van het leven.

Een regenboog ontrafelen
Een regenboog ontrafelen

Met zijn boek God als misvatting rekende Richard Dawkins af met het geloof als middel om de werkelijkheid te begrijpen.

God als misvatting
God als misvatting

In zijn onnavolgbare, pakkende, soms geestige stijl richt Richard Dawkins zijn scherpzinnige pijlen op het geloof in een bovennatuurlijke god.

Los van God
Los van God

Diep onder de indruk van de schoonheid en complexiteit van de levende natuur dacht de jonge Richard Dawkins dat er achter al die wonderbaarlijke perfectie wel een Schepper móést schuilgaan.

Een kaars in het donker
Een kaars in het donker

Een kaars in het donker is het uitermate onderhoudende vervolg op Verwondering of hoe ik wetenschapper werd.

God als misvatting
God als misvatting

Richard Dawkins is een Britse evolutiebioloog.

Het wonder van vliegen
Het wonder van vliegen

Waarom zijn dieren gaan vliegen? Als vliegen evolutionair zo nuttig was, waarom zijn sommige dieren dan hun vleugels kwijtgeraakt? Is de mens het enige wezen dat gewichtloos kan vliegen? In dit fascinerende….