Skip to main content
Gebrek is een groot woord
Gebrek is een groot woord

Nynke 'Skip' Nauta is al zeven jaar op zee als het verleden plotseling voor haar neus staat, zomaar, in de jachthaven….

We zullen niet te pletter slaan
We zullen niet te pletter slaan

Anna en Schard, dochter en zoon van twee moeders, groeien op in een polder, een idylle van Hollandse tolerantie.