Skip to main content
Portret van een zeilinstituut
Portret van een zeilinstituut

Dit boek bevat een beschrijving van het Zeil- en Vaarinstituut Holland (ZVIH) die tientallen jaren actief is geweest,….

Portret van een glasblazer
Portret van een glasblazer

In dit boek wordt een nauwkeurige beschrijving gegeven van de functie van glasblazer.

Portret van een stoomlocomotief machinist
Portret van een stoomlocomotief machinist

Deze serie boeken beschrijft hoe medewerkers in organisaties hun functie, dat wil zeggen de uitoefening van hun beroep….

Portret van een croupier Franse roulette
Portret van een croupier Franse roulette

Dit boek gaat over het beroep van croupier Franse roulette.

Portret van een hospitalité Notre Dame de Lourdes
Portret van een hospitalité Notre Dame de Lourdes

In dit boek wordt een beschrijving gegeven van het vrijwilligerswerk van een hospitalier Notre Dame de Lourdes.

Scriptie Stichting Oude Groninger Kerken
Scriptie Stichting Oude Groninger Kerken

Deze afstudeerscriptie is oorspronkelijk uit 2005.

Portret van een wachtmeester
Portret van een wachtmeester

Deze serie boeken beschrijft hoe medewerkers in organisaties hun functie, dat wil zeggen de uitoefening van hun beroep….

Hoe werkt de Nederlandse adel?
Hoe werkt de Nederlandse adel?

Volgens vele publicaties maken mensen van adel in Nederland nog altijd meer kans op een goede carrière dan anderen.

Stageverslag arbodienst West 1997-1998
Stageverslag arbodienst West 1997-1998

In dit boek wordt verslag gedaan van een derdejaars stage van de Hogere Beroeps Opleiding Personeel en Arbeid voltijd….

Notulen promotie Maurice de van der Schueren
Notulen promotie Maurice de van der Schueren

In dit verslag zijn de notulen opgenomen van de openbare verdediging van het proefschrift “Het midden houden tussen….