Skip to main content
Voor ons geslacht, meditaties voor lijdensweken
Voor ons geslacht, meditaties voor lijdensweken

Christus had een helder besef van de bitterheid van het lijden dat Hij moest ondergaan, maar Hij was volkomen gewillig….

Een huis voor de Heere
Een huis voor de Heere

We willen onze kinderen graag een veilige omgeving bieden: een dak boven hun hoofd, kleding, voedsel, onderwijs.

Het teken van de doop
Het teken van de doop

Als wij kinderen van de Heere ontvangen, mogen wij ze aan Hem teruggeven.

De kracht van het geloof
De kracht van het geloof

De schrij ver van de Hebreeënbrief riep de Hebreeën op om in de moeilij ke dagen waarin zij leefden, te volharden….

Verklaring / 1 genesis-klaagliederen van Jeremia
Verklaring / 1 genesis-klaagliederen van Jeremia

De tweedelige uitgave is bestemd voor een ieder die aan Matthew Henry's complete commentaar niet toekomt, dat al meer….

Ouders uit de Bijbel
Ouders uit de Bijbel

In Ouders uit de Bijbel maken we kennis met bekende en minder bekende echtparen uit het Oude en Nieuwe Testament.

Dagelijkse omgang met God
Dagelijkse omgang met God

Leef geen dag zonder God! Zo luidt de dringende oproep van Matthew Henry.

Leren bidden
Leren bidden

Een waar gebed komt uit het hart, dus waarom zouden we een leidraad voor het gebed nodig hebben? De bekende Bijbelcommentator….

De jonge Christen
De jonge Christen

Duidelijke raadgevingen voor jonge christenen.

Vrouwen uit de Bijbel
Vrouwen uit de Bijbel

In Vrouwen uit de Bijbel maken we kennis met bekende en onbekende vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament.