Skip to main content
Waardecreatie met het Internet of Things
Waardecreatie met het Internet of Things

In "Waardecreatie met het Internet of Things' legt Marco Heida uit wat het Internet of Things (IoT) precies is, waarom….