Skip to main content
Terug naar het westen van Canada 2 - Waar vertrouwen heerst
Terug naar het westen van Canada 2 - Waar vertrouwen heerst

Terug naar het westen van Canada - deel 2 Ze houdt van haar vrienden en leerlingen in het Westen, maar familieverplichtingen….

Terug naar het westen van Canada 3 - Waar hoop regeert
Terug naar het westen van Canada 3 - Waar hoop regeert

Terug naar het westen van Canada - deel 3 Ze buigt zich voorover om een eerste glimp op te vangen van dit bergdorpje dat….

Terug naar het westen van Canada 1 - Waar moed vereist is
Terug naar het westen van Canada 1 - Waar moed vereist is

Terug naar het westen van Canada - deel 1 Haar moed en emoties worden op de proef gesteld zoals ze nooit had kunnen vermoeden.